2021 06 Rondje Kleine Poel, Henk Breij

Op een kille middag aan het eind van de meimaand, loop ik een rondje om de Kleine Poel om te kijken of er nog nieuwe vogels in mijn telgebied zitten. De Kleine Poel, ook wel Modderpoel of Mollepoel genoemd, is het meest zuidelijke aanhangsel van de Amstelveense Poel. Het bestaat eigenlijk uit drie verschillende poelen, waarvan de middelste in de winter als schaatsbaan gebruikt wordt. Het wordt aan de westkant omzoomd door moerasachtige stukken met hier en daar wat bos, rietkragen en laagveen. Het is een vogelrijk gebied, waar meer dan dertig verschillende soorten broeden.

In het midden was altijd een grasland waar zomers wat koeien graasden, maar sinds vorig jaar heeft men daar een plas gegraven die een bijdrage moet leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied. Overigens graast er ’s zomers nog steeds wat jongvee. In deze plas en ook in de Kleine Poel zelf, zijn dit jaar een aantal broedvlotjes neergelegd in de hoop dat er sterns gaan broeden. Er zijn twee grote vlotten met grind voor de visdiefjes en een aantal kleinere vlotjes die geschikt zijn voor de zwarte stern. Deze prachtige vogel heeft tot in de jaren zestig achter de Urbanuskerk gebroed. Ik zie regelmatig een visdief op het meest zuidelijke vlot en het zou prachtig zijn als dat tot een broedresultaat zou leiden.

Op de kleine vlotjes heb ik nog geen zwarte sterns gezien, wel broedt op een ervan een meerkoet en op een ander zie ik met enige regelmaat een bergeend zitten. Ook zitten er vaak kleine mantelmeeuwen op de vlotjes, die ik hier anders nooit zie. Maar terug naar de wandeling. In het stukje bos tegen de Schinkeldijk aan hoor ik plotseling een merkwaardig geluid, dat ik aanvankelijk niet thuis kan brengen. Dan hoor ik een zanglijster, dan weer een zwartkop en vervolgens een karekiet, dat moet wel een bosrietzanger zijn, die een zeer gevarieerd zangrepertoire heeft. Als een van de laatste vogelsoorten keert dit kleine bruine vogeltje terug van zijn winterkwartieren in Afrika. Alleen aan de zang is de vogel te onderscheiden van de kleine karekiet die hier talrijk is. Op de terugweg langs de Kleine Noorddijk zie ik een reiger die tracht een uit de kluiten gewassen Amerikaanse rivierkreeft te verorberen. Gelukkig heb ik mijn camera bij me en ik film het hele proces.

Zoek op YOUTUBE naar BlauwReigerVerslindRivierkreeft.

Henk Breij
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.