2021 04 De weg van de vogels, Aleid Offerhaus

Nederland wordt niet alleen doorkruist door de A2, maar ligt ook aan de East Atlantic Flyway. En net zoals bij de A2 is er mogelijkheid om te pauzeren zonder dat je van de snelweg af hoeft. Je kan langs de kant van de weg bijtanken, overnachten, of gewoon even uitrusten.

Dat het fenomeen snelweg ook in de vogelwereld voorkomt is iets wat veel mensen zich niet realiseren. Filevorming in de lucht zal je niet snel tegenkomen, maar het is wel dringen bij de plekken waar overnacht wordt of waar de weggebruikers foerageren.

Deze tijd van het jaar is het spitsuur. Langs de East Atlantic Flyway bewegen zich op dit moment miljoenen vogels van Zuid naar Noord Stoere vogelaars veranderen in trektellers, die uren lang bij een natte westenwind of een gure noordenwind  op punten langs de kust op onnavolgbare wijze vaststellen dat enkele kilometers uit de kust 236 Bonte strandlopers  naar het Zuiden vliegen (afgelopen najaar) of zoals zaterdag j.l. 1302 Rotganzen ter hoogte van Den Helder naar het Noorden, waarbij er bij de Eemshaven ook nog een viertal hommels werd geteld (want ja, die trekken ook)

De meeste vogels vliegen nu naar het Noorden. De broedgebieden van flink wat soorten liggen nog altijd in het hoge Noorden, wat verklaard kan worden door het voedselaanbod (heel veel mugjes), de ruimte en de relatieve veiligheid (weinig mensen en andere predatoren). Waar beter dan op Nova Zembla je gansjes grootbrengen!

Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, dan begrijp je waarom deze belangrijke trekroute langs onze kust loopt. Onderweg is de kustlijn duidelijk te herkennen en er zijn een aantal belangrijke stopovers (tankstations), zoals de Delta en de Waddenzee, waar de vogels gebruik van kunnen maken. Als we ergens snelwegen moeten verbreden is het wel langs de Nederlandse kust.

De route van de East Atlantic Flyway loopt van Zuid-Afrika tot aan Noord-Rusland en gaat via Groenland weer terug. Binnen dat gebied vliegen vogels van broedgebied naar overwinteringsgebied en weer terug. Als je  ‘Volg de Grutto’s’ intypt, kom je op een kaartje uit wat precies laat zien wat de route is vanaf het overwinteringsgebied aan de kust van Mauretanië,  bij Gibraltar Europa binnen, en dan via een stopover boven Bordeaux, bij de monding van de Charente, in één keer door naar het Westen van Nederland. De Gruttopopulatie gaat hier ieder jaar met 5% achteruit. Met het huidige landbouwbeleid zijn ze binnen tien jaar uitgestorven. Chapeau!

Wil je meer weten, kijk dan op de site van sovon.nlKingofthemeadows.eu en bezoek vooral de site trektellen.nl

Aleid Offerhaus
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.