2020 10 Egels in de herfst, Els Poel-Hellinga

De egel is de ambassadeur van onze tuin. Als het goed gaat met onze tuin, gaat het ook goed met de egel.

Landelijk gaat het helaas niet zo goed met onze populaire tuinbezoeker. Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw daalt het aantal egels in Nederland dramatisch.Gebruik van landbouwgif, maar ook het verdwijnen van zijn natuurlijke leefgebied zijn belangrijke factoren. Het verdwijnen van houtwallen, veranderingen van het landschap in  grootschalige landbouwgrond en kale weilanden waren een belangrijke oorzaak. Ook het groeiend wegennet veroorzaakte talloze verkeersslachtoffers. 

Maar er kwam hulp! Rond die tijd kwamen er tientallen kleine en grote opvangcentra om egels te verzorgen die het zonder hulp van mensen niet zouden overleven. Ook in Amstelveen. Tegelijkertijd promoveerde de bioloog Marcel Huijser in opdracht van het Ministerie van Weg en Waterbouw op het onderwerp of er door aanpassingen aan het landschap minder verkeersslachtoffers zouden zijn. Daar is daadwerkelijk iets mee gedaan.

Ondergrondse tunnels, afschermingen van knooppunten en de reeds bestaande ecoducten leveren een positieve bijdrage aan de bescherming van o.a. egels. In het stedelijk groen worden steeds vaker verlagingen in de beschoeiingen langs waterpartijen gemaakt, de zgn FUP’s (Fauna Uitstap Plaatsen) waardoor de egel makkelijker de kant op kan krabbelen. Aangezien egels niet veel meer te zoeken hebben buiten de bebouwde kom is hij een cultuurvolger geworden. Rommelige hoekjes in tuinen,  gevarieerdheid aan groen, alles is beter voor hem dan het buitengebied. En nu komt de tuinbezitter in beeld!

Voordat de egel in winterslaap gaat, wil hij graag lekker dik worden en daar kunnen wij hem bij helpen. Zet u wat kattenbrokken voor hem neer? Doe het ’s avonds, dan zijn de meeste katten binnen, hoewel ze ook wel eens vreedzaam uit hetzelfde bakje kunnen eten. Een egel is slim genoeg om te ontdekken waar hij ’s avonds  zijn menu van regenwormen en slakken  nog kan aanvullen met wat brokjes en wat is er leuker dan zo’n buldozer door de tuin te horen ritselen, snuivend en smakkend op zoek naar wat extra’s.

Els Poel-Hellinga
Natuurgids IVN Amstelveen


Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.