Raalte
Natuur in de Buurt
zondag25okt2020

De zandafgraving in het Hoge Broek is een feit.

In het nieuwe natuurgebied het Hoge Broek ligt (maar nu kunnen we zeggen: lag) een weiland dat een storende factor vormt voor de ontwikkeling tot een blauwgrasland.

Dankzij de inspanningen van IVN Raalte is daar nu een einde aan gekomen. Het weiland is aangekocht door NatuurMonumenten en de verrijkte bovenlaag is afgegraven. Nu kan het gebied zich optimaal ontwikkelen naar een blauw grasland.

Wel heerst nog de vraag: gaat dat  op eigen kracht gebeuren of wordt er hulp geboden door aanvoer van kruiden van buitenaf? Hier is de discussie nog volop gaande. Enerzijds zou in de bodem wellicht nog oud zaad kunnen zitten dat voor verrassingen zou kunnen zorgen, anderzijds zou het wachten op de gewenste vegetatie veel te lang kunnen duren waardoor minder gewenste planten de overhand zouden kunnen krijgen.