IVN, afdeling Eys
Kind & Natuur
Op
zaterdag15dec201811:00

Winterscharrelkids gezocht

Basisschoolkinderen uit Eys en omstreken: jullie zijn welkom op zaterdag 15 december van 11.00 -13.00 uur in het verenigingsgebouw van IVN-Eys op de Boerenberg. Daar staan vrijwilligers klaar om met jullie mooie kerststukjes en kerstversieringen te maken. Iedereen mag  een uniek kerststukje mee naar huis nemen. Ook maken we wintercadeautjes voor de vogels.

Natuurlijk mogen jullie ouders of grootouders meehelpen.

De ochtend is gratis voor jeugdleden en (klein-) kinderen van leden en donateurs van IVN-Eys. Van niet-leden wordt € 3,00 per kind gevraagd als bijdrage in de kosten. Maar u kunt natuurlijk besluiten meteen donateur of lid te worden. Voor € 12,50  bent u al donateur (plaatselijk lid) tot eind 2019! Ook nieuwe jeugdleden zijn welkom.

Aanmelden, bij voorkeur per email, via bramjacobs@live.nl.
Vermeld a.u.b. de naam en de leeftijd van de kinderen. Uiterlijke aanmelddatum is 10 december 2018. We hebben plaats voor 25 kinderen.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Bram Jacobs, via e-mail of telefonisch 06-27594711 of bij Constance Kerremans 043-4506270.

Algemene informatie

zaterdag 15 december 2018 - 11:00
Locatie: 
Verenigingshuis IVN Afdeling Eys
Nederland
Contactpersoon: