Onderhoud algemeen

Door jaarlijks op een vaste manier de idylle te maaien is de verwachting dat de vegetatie zich in een gunstige en gewenste staat zal ontwikkelen.
De algemene werkwijze van ecologisch maaibeheer is die van verschralen: maaien en afvoeren, vaak twee keer per jaar. Het doel hiervan is om de voedingsstoffen in de bodem te laten afnemen, wat een gevarieerde begroeiing oplevert.

maaienDoor de kennis die is opgedaan in de vele projecten die we samen met Heem hebben ingezaaid en begeleid, is er in de loop der jaren een eigen methode ontwikkeld. In tegenstelling tot het twee keer per jaar maaien en afvoeren heeft Heem de methode van één keer maaien. Deze maaibeurt vindt plaats aan het eind van het groeiseizoen als de gemiddelde temperatuur onder de 10 graden ligt. Dit doen we om de aanwezige/ingezaaide soorten te bevoordelen. Deze krijgen zo de kans om hun voedingsstoffen vóór de winter terug te trekken naar de wortels, waardoor ze in het voorjaar sterker terug kunnen komen. Het effect van deze methode is dat de vegetatie langer aanwezig blijft en grasgroei minder kans krijgt.

muisBij een goed ontwikkelde kruidenvegetatie is er gewoonweg te veel lichtconcurrentie van de aanwezige kruidachtigen. Na het maaien zal het gras zich minder snel ontwikkelen. Onder de 10 graden groeit het gras immers niet meer. Dit in tegenstelling tot het vaak toegepaste verschralingsbeheer, waarbij doorgaans twee keer per jaar gemaaid wordt en de laatste beurt soms al half september plaatsvindt.
Dit benadeelt niet alleen de gewenste soorten, doordat deze hun voedingstoffen niet kunnen terugtrekken naar de wortels, het bevoordeelt ook nog eens de grassen doordat de bladconcurrenten zijn weggehaald.
Bij dergelijk beheer zien we een toenemende grasgroei, zowel na de eerste maaibeurt als na de tweede maaibeurt in het najaar. Daarnaast zien we in de loop der jaren de kruidenrijke soorten afnemen.

Maaien bevordert de vegetatieve groei van het gras. Hoe intensiever er gemaaid wordt, hoe meer gras er tot ontwikkeling zal komen. Het is daarom van belang om alleen te maaien in de aangegeven periodes. 

-Terug naar de vorige pagina-