IVN afd. Borger-Odoorn
Natuur in de Buurt
zaterdag12aug2017

Verslag excursie Elperstroom

Om precies 13.30 uur heette Jos Vink de ongeveer 20 aanwezigen welkom op de excursie door het Elperstroom gebied dat gerekend wordt tot het gebied van de Drentse Aa waar Jos ook gids voor is. Hij vertelde ons dat de Elperstroom eigenlijk een buitenbeentje is binnen het Drentse Aa gebied, daar de Elperstroom naar het zuidwesten van Drente afwatert en niet zoals de Drentse Aa richting Groningen.

tunnelBijzonder aan dit gebied is ook dat Staatsbosbeheer het als een soort nieuwe wildernis wil maken met weinig paden en waar de natuur zijn gang kan gaan.

De Elperstroom die door het gebied behoort te stromen stond door de droogte van de afgelopen maanden op veel plaatsen geheel of bijna geheel droog. Toch konden we aan de vegetatie nog wel goed zien dat het een nat gebied behoort te zijn. Veel bomen b.v. berken die door de normaal hoge waterstand het loodje hebben gelegd. Andere bomen zoals de wilg en de zwarte els doen het echter wel weer goed vanwege de nattigheid.

ElperstroomWe zagen stukken natte heide waar de dopheide massaal aanwezig is en waar de heideblauwtjes vrolijk ronddartelden. We liepen langs sloten waarvan de bermen en waterkanten volop in bloei stonden met o.a kattestaarten, watereppe, wolfspoot etc. en waar libellen jaagden op insecten. Typisch voor dit natte gebied is ook dat we onderweg geen enkele St. jacobskruiskruid hebben gezien terwijl ze elders toch massaal aanwezig zijn.

waterstandOok over het bos waar we langs en door liepen was veel te vertellen. Zoals een perceel beuken die men vroeger tussen de naaldbomen heeft geplant. Na het oogsten van het naaldhout bleven alleen de beuken nog over. Er vlak naast een strook met helemaal geen hoge bomen, hooguit wat struiken omdat daar een gasleiding ligt waar men gemakkelijk bij moet kunnen als het nodig is.

Zo zijn we tijdens de plm. 6 km lange wandeling veel over het landschap van de Elperstroom te weten gekomen en was het een zeer geslaagde excursie dankzij Jos zijn grote kennis van dit gebied.