Borger-Odoorn
Natuur in de Buurt
dinsdag19sep2017

Mooie zwerftocht door de Mandelanden

Op zaterdag 16 en zondag 17 september struinden in totaal negen enthousiaste deelnemers door de Mandelanden. Door een foutje in het persbericht stonden zowel op zaterdag als zondag deelnemers te wachten bij de bekende picknickbank.Wietze De IVN gidsen Wietze Koops en Jos Vink namen ze met plezier mee op zwerftocht door dit prachtige gebied. Omdat de deelnemers op zondag geen laarzen droegen zochten we op deze dag de randen van het gebied op. Op zaterdag trokken we dwars door het gebied. Laarzen zijn dan beslist noodzakelijk. Ook met laarzen aan is het soms lastig om te bepalen waar we wel of niet konden lopen. Gelukkig was de route vooraf verkend en was de de juiste route via GPS op kaart vastgelegd. De doorwaadbare plekken werden daardoor gemakkelijk teruggevonden.

De Mandelanden bestaat uit 120 ha nieuwe natuur rond het beekdal van het Voorste Diep. Het Voorste Diep vormt één van de bovenlopen van de rivier de Hunze, die via het Zuidlaardermeer uiteindelijk zijn water loost in de Waddenzee. Het gebied kreeg zijn huidige vorm in 2013 en wordt beheerd door de Stichting Het Drentse Landschap.

Mandelanden

Het Voorste Diep kreeg tijdens het natuurherstelproject zijn kronkelende loop weer terug en meandert als vanouds door het moerassige landschap.

orchisDe Mandelanden biedt nu alles wat een beekdal uniek maakt: de beek, het moerassige gebied aan haar oevers, slenken, natuurgraslanden en houtwallen. Zondag bekeken we dit alles vanaf de randen. Heel verrassend dat we zelfs daar heel veel moois zagen wat we zaterdag ook tegen kwamen. Het drijfnatte midden van het gebied is verrassend door de veelheid aan kleuren en detail landschappen. Het ene moment loop je door pitrus velden. Even later door ruigten van riet en distels en daarna ontdek je een oase. Een open plek met een veelheid aan mos- en plantensoorten.

We zagen talloze waternippen die opvlogen uit de lage begroeiing. Ook zagen we kleine zangvogels zoals de graspieper maar ook de Bruine kiekendief liet zich prachtig bekijken. Het geluid van een overvliegende groep Canadese ganzen gaf iets mystieks aan de natuurbeleving in het gebied.

rups

Bij de brede slenk viel iedereen stil. Wat een prachtige plek. Een plek waar bijna niemand komt maar o zo mooi. Daar bloeit volop het Moeraskartelblad waarvoor je dus niet meer naar het Reestdal hoeft. Ook kwamen we evenals vorig jaar de Rode ogentroost tegen. Een plant die slechts op enkele andere plekken in Drenthe groeit.

Als je er dit jaar niet bij was dan heb je wat gemist. Maar volgend jaar komt er vast een herkansing en het gebied wordt elk jaar mooier dus ook dan ontdekken we vast weer nieuwe dingen. Tot dan.

Uw gids.