Borger-Odoorn
Vogels
vrijdag11nov2016

Kraanvogels in Diepholz

Binnen onze IVN afdeling is een mailing-lijst waarop leden elkaar kunnen attenderen op leuke bijeenkomsten, plannen voor natuurbezoeken, excursies etc. Wilt U ook dat uw naam in deze lijst komt te staan?  Stuur een mailbericht naar activiteitencommissiebo@gmail.com 

Binnen dit kader zijn eind oktober Jan Lesschen en Roelof Manting, samen met twee leden van KNNV Assen afgereisd naar de plaats Diepholz in Duitsland.

Het doel was om de vele Kraanvogels te gaan zien, die op dat tijdstip van het jaar aanwezig zijn. De vogels broeden in Duitsland, Polen. Maar het merendeel gaat broeden in Scandinavië. Na het broeden verzamelen de vogels zich. De meest noordelijke verzamelplaats in Europa is bij Vaassa in Midden-Finland.

Met het afnemen van de daglengte gaan de vogels beginnen aan hun trek. In Zuid-Zweden is er een verzamelplaats. Bij het Noord-Duitse eiland Rügen ook. En daarna gaat het voor veel vogels richting Diepholz. 

Ons bezoek valt samen met het tijdstip dat de meeste vogels zich op deze plek verzameld hebben. Er zijn dan tussen de 40.000 en 50.000 vogels aanwezig! Het gebied is een combinatie van veengebieden en akkerbouwpercelen. De veengebieden worden vooral als slaapplaats gebruikt, de akkers (vooral recentelijk geoogste maispercelen) worden gebruik om te foerageren.

Het gebied wordt gebruikt door de Kraanvogels om op te vetten voor hun reis naar Zuid-Europa (veelal Spanje) en Noord-Afrika. De juveniele Kraanvogels vliegen in het eerste jaar samen met hun ouders naar de winterverblijven. Het is aangetoond dat Kraanvogels zich oriënteren op o.a het landschap. De jonge vogels krijgen “onderwijs” van hun ouders over hoe er gevlogen moet worden en waar de gebieden zijn welke geschikt zijn om weer aan te sterken tijdens de trek. 

Tegen de schemering trekken ze massaal naar hun slaapplaats in het veen. Ze kunnen daar veilig voor roofdieren overnachten, staande in het water.

Direct na onze aankomst zagen we de eerste vogels, variërend van kleine families van 4, 5 vogels tot grote groepen van meer dan 300 vogels. De gehele dag hebben we genoten van de vogels, en van elkaars gezelschap en de verhalen die we te vertellen hadden. 

We stonden in de “aanvlieg route” . In vluchten van 200 tot 300 vogels kwamen ze luid kwetterend overvliegen. En dat tientallen keren achter elkaar, de lucht was vol vogels, een indrukwekkend schouwspel. We hebben grofweg 10000 Kraanvogels geteld! Onvoorstelbaar, zo veel.

In de namiddag zijn we gaan posten bij één van de voornaamste slaapplaatsen. Tegen 17:00 uur kwamen de eerste slierten Kraanvogels aanvliegen. Al gauw zagen we honderden vogels die terugkeerden van de foerageergebieden. Totdat het bijna donker was bleven de vogels komen. 

Het hield op toen het echt donker werd. Tot onze verrassing kwamen toen grote groepen Ganzen ook weer massaal over vliegen, weer duizenden. Het was net alsof er een soort timing was afgesproken tussen de kraanvogels en de ganzen. In de verte, in het veen was het een enorm kabaal van de vogels.

Op het moment dat we bijna besloten hadden om naar huis te gaan, ontstond er een schrikreactie bij de Kraanvogels. Hierdoor gingen zeer, zeer veel vogels opnieuw luid trompetterend  ( zo wordt dit geluid genoemd) de lucht in. En dat zal zelfs de meest doorgewinterde vogelaars niet onberoerd gelaten hebben.. Het zien van de tienduizenden vogels en horen van het geluid in het licht van de avondschemer zullen we niet snel vergeten. 

Een prachtige dag.

Tot ziens en met vriendelijke groet,
Roelof Manting en Jan Lesschen