Lidmaatschapsvoorwaarden

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden van IVN ontvangen 4x per jaar het magazine Mens en Natuur. Daarnaast ontvangen leden de digitale nieuwsbrief (afmelden is altijd mogelijk). Bij aanmelding koppelt het landelijk bureau een nieuw lid aan een lokale IVN-afdeling. Deze afdeling neemt rechtstreeks contact op om het nieuwe lid te informeren over hun activiteiten. Binnen de circa 170 lokale afdelingen zijn zo’n 25.000 leden en vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij talloze excursies, cursussen, wandelingen, opleidingen en andere natuurbelevingen.

Indien een lid aan een andere afdeling gekoppeld wil worden, kan dat worden doorgegeven aan de Servicedesk van het landelijk bureau via (020) 622 81 15 of servicedesk@ivn.nl

Wat zijn de voordelen?

Leden van IVN ontvangen het volgende:

  •  Welkomstgeschenk bij aanmelding
  •  4x per jaar magazine Mens en Natuur
  •  Ledenkorting op activiteiten, cursussen en lezingen bij de lokale afdelingen
  •  10% korting in de IVN webwinkel

Via de digitale nieuwsbrief ‘Mens en Natuur’ informeert IVN haar leden over activiteiten, tips en nieuws. Ouders met kinderen kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief ‘Kind en Natuur’.

Contributie

De contributie bedraagt bij landelijke aanmelding minimaal € 24,- per jaar.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag tot toelating tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Een lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij er sprake is van de volgende situatie:

Als het eerste lidmaatschapsjaar nog niet is geëindigd, kan met een opzeggingstermijn van een maand het lidmaatschap pas worden opgezegd tegen het einde van dit eerste lidmaatschapsjaar.

Opzeggingen en wijzigingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via (020) 622 81 15. Schriftelijk kunnen opzeggingen en wijzigingen worden doorgegeven via servicedesk@ivn.nl of per post via IVN, Postbus 20123, 1000 HC  Amsterdam. In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.

Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in Mens en Natuur en op www.ivn.nl

Algemene voorwaarden lokale afdelingen

IVN streeft ernaar dezelfde algemene voorwaarden te hanteren voor zowel het landelijk bureau als de lokale afdelingen. Het is niet uitgesloten dat een lokale afdeling afwijkende voorwaarden hanteert. Leden kunnen hiernaar informeren bij hun lokale afdeling.

Statuten

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten worden geraadpleegd. Deze staan gepubliceerd op de website van IVN: Statuten van IVN