Winterwandeling

Door Ton van Rossum

Op 14 januari ’17 winterwandeling! En of het winter was. Een enkele graad boven 0, een gure wind uit het noordwesten (gevoelstemperatuur -6 C.) met regen, hagel en natte sneeuw. Het zorgde er voor dat  ’s morgens voor de wandeling het ook afmeldingen regende. 

De diehards werden beloond met prachtige winterluchten, af en toe zon en tal van vogelwaarnemingen.  Wat te zeggen van een groep wilde zwanen, die luid trompetachtig toeterend, “hoe-hoe-hoe” overvlogen.                                                                                                                                   De wandeling langs de Hooge Boezem achter Haastrecht en door de polders Klein en Groot Keulevaart leverde nog meer leuke waarnemingen op: veel grote zilverreigers, vissend langs de sloot, scharrelend in het weiland of schuilend in het riet, een van de waterkant opschietende watersnip met zijn karakteristieke zig-zag-vlucht, een overwinterende witte kwikstaart en jagende buizerd en torenvalk boven de polder. Natuurlijk ook veel watervogels: smieten, kuifeendjes, wilde eenden, bergeenden, meerkoeten, knobbelzwanen, grauwe ganzen, kolganzen, brandgans en grote canadese ganzen.          

Na ruim twee uur wandelen keerden de deelnemers verkleumd, maar voldaan weer huiswaarts.  Overige waarnemingen: winterkoning, roodborst, koolmees, vink, spreeuw, merel, kauw, ekster, zwarte kraai, blauwe reiger, zilvermeeuw, stormmeeuw.