Vroege vogel excursie

Het is nog vroeg, de zon is nog niet op, als iets meer dan twintig deelnemers aan de excursie zich verzameld hebben bij de ingang van het Goudse Hout. Het belooft een warme dag te worden, maar nu is het nog koud, de ochtendnevel hangt boven het veld en het is slechts een paar graden boven nul. De vogels laten zich al horen en daar komt men voor. Luisteren naar en misschien het herkennen van de zang van vogels. We gaan op pad.

De winterkoningen zingen volop hun welbekende schetterzang met al zijn stoten en trillers. De zwartkoppen zijn gearriveerd van uit hun winterverblijf en zingen na een aarzelend begin een prevelend liedje dat overgaat in een reeks van diepere klokjesheldere tonen. Een klein bruinig, groengeel vogeltje hipt rond in de takken van de bomen en roept tjif-tjef, tjif-tjef twee toontjes die steeds herhaald worden. Het is de tjiftjaf die het ons niet moeilijk maakt om hem aan zijn zang te herkennen. Dat geldt niet voor de boomkruiper met zijn onbeduidende zang tier, tier, tierelierelier , dat is alles.

Goudse Hout

Ondertussen nemen we in de verte in de nevel een ooievaar op zijn nest waar. Bij het volkstuincomplex scharrelt een grote bonte specht bij een appelboom en verder weg horen we de luide “lach”van zijn neef de groene specht. Als we richting de Vlietdijk en de Reeuwijkse Plassen lopen vliegen twee scholeksters tepiet, tepiet, roepend over. En in het riet bij de plas Vrijhoef horen we de rietzanger, die af en toe een baltsvluchtje maakt boven het riet. We horen en zien ook de rietgors eveneens een bewoner van dit biotoop. Op de terugweg naar de parkeerplaats vliegt een sperwer over met een pas geslagen prooi in zijn klauwen. De totale lijst van waarnemingen (42) staat hieronder, met dank aan Trees.

Winterkoning Grauwe gans Tjiftjaf Fazant Grote bonte specht
Merel Zwartkop Ooievaar Koolmees

Zwarte kraai

Meerkoet Groene specht Kokmeeuw Staartmees Boomkruiper
Kuifeend Brandgans Houtduif Vink Roodborst
Blauwe reiger Scholekster Visdief Groenling Spreeuw
Krakeend Waterhoen Zanglijster Knobbelzwaan Boerenzwaluw
Witte kwikstaart Putter Fitis Huismus Rietzanger
Rietgors Heggemus Sperwer Aalscholver Fuut
Ekster Kauw      

Voor de foto's klik hier!