Vrijwilligers gezocht!

Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) telt ongeveer 20.000 leden, verdeeld over circa 180 lokale afdelingen. Eén daarvan is de afdeling IJssel en Gouwe met als werkgebied de gemeenten: Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard.  Ons werkgebied bevat gebieden met een hoge natuurwaarde zoals de Reeuwijkse Plassen met omliggende polders, het Zuid-Hollands-Utrechts veenweidegebied en de Krimpenerwaard.
Wij willen mensen bewust maken van de omgeving waarin zij wonen, werken en recreëren. Daarvoor organiseren wij activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn (lid of geen lid), zoals: het houden van excursies, het geven van cursussen en workshops, landschapsbeheer, Scharrelkids en natuur- en milieuactiviteiten voor scholen.
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en willen graag versterking om onze activiteiten voor een groeiend publiek te kunnen blijven uitvoeren.

Daarvoor zoeken wij natuurvrijwilligers!
Natuurvrijwilligers kunnen zich inzetten voor verschillende werkzaamheden in/over natuur, bijvoorbeeld: meewerken bij moestuinlessen voor leerlingen van het basisonderwijs, ondersteuning bij praktische biologielessen in het basisonderwijs of bij ouder/kind natuuractiviteiten of ondersteuning bij excursies en andere natuurgerichte activiteiten voor volwassenen.
Hiervoor zoeken wij iemand met belangstelling voor de natuur, die graag in teamverband werkt.. 
Beschikbaarheid: incidenteel of structureel voor praktische werkzaamheden van verschillend niveau.
Bent u geïnteresseerd of wil u meer informatie neem dan contact op met:
Ton van Rossum,  voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl     
tel.: 06-2830 2163

Ook zoeken we iemand die onze publiciteitsgroep wil versterken.  Wij zoeken iemand die wil meedenken en meedoen met informatieverspreiding over onze natuuractiviteiten, bijvoorbeeld door het bemensen van een kraam. Beschikbaarheid: incidenteel of structureel.
Bent u geïnteresseerd, of wil u meer informatie neem dan contact op met:
Kitty van Wijnbergen   kitty-ivn@hotmail.nl      
tel: 0634399545

Vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep Scharrelkids!

Scharrelkids laat IVN ouders en hun kinderen de natuur dichtbij beleven. Buiten spelen, frisse lucht, lekkere vuile modderhanden en van alles ontdekken. De natuur beleven is niet moeilijk, ook hoef je er niet ver voor weg te gaan of een hele dag op uit te trekken. De werkgroep Scharrelkids bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die ieder seizoen een scharrelkidsactiviteit organiseren. De werkgroep zoekt versterking van nieuwe ouders / vrijwilligers. Vind je het ook leuk om met kinderen de natuur in te gaan en eens mee te helpen aan het organiseren van een activiteit? Neem dan contact op met scharrelkids@ivn-ijsselengouwe.nl Kennis van de natuur is geen vereiste, enthousiasme en ambitie om samen een leuke activiteit voor kinderen te organiseren is belangrijker.