Verslag Vogelexcursie Surfplas (2 december 2018)

De vogelexcursie is ondanks het miserabele weer toch geslaagd te noemen. Dertien deelnemers hebben zich enthousiast aangemeld, en een redactiemedewerker van AD Groene Hart die niet zelf meeliep maar graag een afspraak wil maken voor een interview.

We hadden ervoor gekozen om de wandeling langs de noordkant van het water te beginnen en langs de terugweg de plasjes in de Reeuwijkse Hout mee te pakken waar ook soms bijzondere soorten liggen te rusten zoals wintertaling, bergeend, krooneend en nonnetjes. Die waren er echter helaas niet.

Vogelexcursie
Eric heeft alle soorten die we gezien hebben genoteerd. Bij aanvang van de wandeling heb ik wat verteld over het ontstaan van de Surfplas en Eric heeft veel verteld over de soorten die we tegenkwamen. Watervogels op de surplas viel tegen, wat smienten die terug kwamen vliegen maar te ver weg om goed te zien, wel wat in de weilanden en de plasjes. Verder kuifeenden, meerkoeten, twee brilduikervrouwtjes. Langs de oever ín de boom een Cetti's zanger, in het weiland een groep grauwe ganzen met één kolgans er tussen, fazanten, smienten en in een sloot een zilverreiger. Al met al toch best aardig wat, maar het was vanwege het grauwe weer niet echt goed te zien. Ook werd verteld over vogels die niet te zien waren (kleine zilverreiger, koereiger) maar dat was helemaal niet erg want de deelnemers hingen aan zijn lippen. Tegen elf uur begon het door te regenen en zijn we omgedraaid. We zijn we door de Reeuwijkse Hout teruggewandeld, daarbij ook in de kijkhut geweest en langs de plasjes terug naar de parkeerplaats. Daar zagen we nog een grote bonte specht.


De deelnemers waren geïnteresseerd en deden actief mee, maakten gebruik van de telescopen en de zoekkaarten. Ze mopperden niet over het weer en keerden naar ons idee na afloop toch tevreden huiswaarts.

Loes Kamer en Eric v.d. Brugge

Voor de fotoimpressie van Peter Groot zie hier!