Verslag Eindejaars Plantenjacht

Ook dit jaar kon een ieder op eindejaarsplantenjacht gaan in de periode 25 december t/m 3 januari. Al weer voor de 5e keer. De organisator is FLORON: Floristisch onderzoek Nederland.
Een uurtje wandelen in deze periode en gelijkertijd kijken welke wilde/verwilderde planten en grassen er bloeien, deze noteren en dan doorgeven aan FLORON.
Zaterdagmiddag 29 december zijn we (3 IVN excursieleiders en tevens leden van KNNV) met 11 geïnteresseerden op plantenjacht geweest. Om 2 uur was het verzamelen op GOUDasfalt aan de Gouderaksedijk in Gouda: het voormalige terrein van de Koudasfalt, een in onbruik geraakt industrieterrein aan de zuidoever van de Hollandse IJssel.
GOUDasfalt is een burgerinitiatief. De afgelopen 2 jaar is er al veel veranderd aan het terrein: het terrein is “opgeruimd”, ondernemers hebben zich er gevestigd (o.a. een horecagelegenheid, het bedrijf Rechtstreex, het LAB (verhuur van ruimte voor workshops en feestjes), imkers), zijn delen van het terrein vergroend (gras) aangelegd en zijn bomen geplant, is een scoutinggroep gekomen, is een moestuin (de Warmoezerij met werkervaringsplekken voor Het Segment) aangelegd, en gaat de vergroening van het terrein verder.
GOUDasfalt is een innovatieve broedplaats waar gewerkt wordt vanuit de idealen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vanaf GOUDasfalt zijn we een klein stukje de dijk naar het westen afgelopen om vervolgens via een fietspad de polder in te gaan, naar het nieuwe Veenweidepark: een terrein van het Zuid-Hollands Landschap. Helaas was het somber weer en ging het halverwege de jacht ook nog licht regenen. Dit mocht de pret niet drukken. Allemaal gingen we opzoek naar bloeiende planten en brachten deze gezamenlijk op naam. In het polder hebben we 18 verschillende bloeiende planten en grassen gevonden. Na zo’n 3 kwartier zijn we ons gaan opwarmen op GOUDasfalt met een beker heerlijke, warme chocomel met koek. Vervolgens hebben we de plantenjacht voortgezet op het versteende terrein. Hier vonden we nog 13 andere bloeiende planten die juist behoorden tot een stedelijk milieu. Het was een succesvolle, gezellige en leerzame plantenjacht.
Op de website van Floron zijn de volgende waarnemingen ingevuld:

1

witte klaver

11

paarse dovenetel

21

tuinwolfsmelk

2

vogelmuur

12

koolzaad

22

hoge fijnstraal

3

klein kruiskruid

13

raapzaad

23

Canadese fijnstraal

4

gewone melkdistel

14

kruldistel

24

ruige fijnstraal

5

bezemkruiskruid

15

witte dovenetel

25

echte kamille

6

paardenbloem

16

duizendblad

26

steenkruidkers

7

herderstasje

17

kweek

27

teunisbloem

8

bosveldkers

18

gewone hoornbloem

28

zwarte mosterd

9

straatgras

19

glanshaver

29

gewone ereprijs

10

madeliefje

20

braam

30

valse kamille

         

31

kropaar

             

Op de website van FLORON (www.flora.nl/plantenjacht) zijn de volgende gegevens te vinden over de plantenjacht 2018 in Nederland:
- 1.130 ingevulde lijsten; - 633 deelnemers; - 18.465 waarnemingen; 537 verschillende planten in bloei.

Lourien van der Hoek

Foto: Jan van der Straaten