IJssel en Gouwe
Water
Vanaf
donderdag07okt202120:00

Minicursus ‘Leven onder water’ 

Hoe is de waterkwaliteit in de Reeuwijkse Plassen? Dit thema staat centraal op de komende minicursus van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. De theorieavond vindt plaats op donderdag 7 oktober en het praktijkdeel op zaterdagochtend 9 oktober. Voor het eerst na Corona kunnen we elkaar weer ontmoeten.
Woont u in of geniet u van het Plassengebied, geef u dan op. U krijgt tips om zelf ook een bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit.
 

Waterkwaliteit
Deze aflevering van de Natuuracademie zal gaan over de waterkwaliteit in het Reeuwijkse Plassengebied. Het accent ligt op de biologische kant, waarbij de visstand centraal staat. Later volgt nog een aparte minicursus waarbij het accent zal liggen op de effecten van experimenten die  plaatsvinden om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals isoleren en saneren. 

Deskundigen verzorgen deze minicursus
De presentatie van de theorie-avond ligt in handen van Bart Schaub, adviseur beleid en onderzoek, bij het Hoogheemraadschap Rijnland en verantwoordelijk voor de vismonitor. Hij vertelt over de rol van Rijnland, wat waterkwaliteit is en wat zij beogen om deze op peil te houden.  Daarna staan de resultaten van de vismonitor centraal die in 2019 plaatsvond en wat voor conclusies je daaruit kan trekken. De relatie wordt gelegd met de omgeving, zoals: ‘levende’ oevers, palenrijen, vaarbewegingen en afval. De bedoeling is dat er interactie plaatsvindt tussen de cursusleider en de deelnemers. Er zal gelegenheid geboden worden tot het stellen van vragen en er is volop ruimte voor dialoog. 
De excursie wordt verzorgd door specialisten van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en de KNNV-Gouda. We gaan in groepjes zelf met schepnetten inventariseren  wat er onder water leeft.

Praktische informatie
De theorieavond op 7 oktober is in de filmzaal van het Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk. Koffie en thee zullen klaarstaan vanaf 19:30 uur, aanvang van de presentatie 20:00 uur. 
De bijbehorende excursie is gepland op de zaterdagochtend 9 oktober  van 10:00-12:00 uur. Er wordt verzameld bij de slagboom, eind De Steupel. Kom met de fiets. Laarzen zijn niet nodig, maar wel handig. En als je zelf netten hebt, neem ze dan mee.
Wilt u deelnemen aan deze minicursus stuur dan vóór 1 oktober een email met uw naam en adresgegevens, naar de coördinator:  Marlou Min, mmin@xs4all.nl 
Het aantal deelnemers is gemaximeerd, het is dus handig om snel in te schrijven. 
De deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 10 per deelnemer voor beide dagdelen samen. Deze kan bij aanvang contant worden voldaan. 

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen
De Natuuracademie is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te realiseren. De Natuuracademie is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied. Na een succesvol pilotjaar zijn we doorgegaan en hebben naast de organisatie van minicursussen nog meer plannen, waaronder een gespecialiseerde cursus. Wilt u mee organiseren? Neem dan ook contact op.

Foto: Ysbrand Swart
 

Algemene informatie

donderdag 7 oktober 2021 - 20:00 tot zaterdag 9 oktober 2021 - 12:00
Locatie: 
Streekmuseum Reeuwijk
Oudeweg 3
2811 NM Reeuwijk
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image