IJssel en Gouwe
Overig
Vanaf
woensdag04mrt202020:00

Jacht en schadebestrijding in het Reeuwijkse Plassengebied

Natuuracademie Reeuwijkse Plassen deel 3

De jacht op watervogels en het Reeuwijkse Plassengebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In vroeger dagen was het een vanzelfsprekende inkomstenbron, als broodwinning en welkome bijverdienste naast de turfwinning, waardoor de plassen ontstaan zijn. Tegenwoordig is onder andere het voorkomen van schade door jacht een onmisbaar middel om verantwoord natuurbeheer te kunnen uitvoeren.

Janneke Eigeman, hoofd communicatie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en geboren en opgegroeid in Reeuwijk, is de cursusleider van de theorie-avond die gehouden wordt op woensdagavond 4 maart in de filmzaal van het Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk. De twee in het plassengebied actieve BOA’s van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, alsmede vertegenwoordigers van de OZHZ, als ecologen belast met toezicht en controle op jacht en schadebestrijding, zullen in de zaal aanwezig zijn om als onafhankelijke deskundigen in te gaan op vragen die ongetwijfeld vanuit de zaal gesteld zullen worden.

De bedoeling is dat er interactie plaatsvindt tussen de cursusleider en de deelnemers. Er zal gelegenheid geboden worden tot het stellen van vragen en er is volop ruimte voor dialoog. Het handelingsperspectief bestaat in dit geval hieruit, dat wanneer deelnemers op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot jacht en schadebestrijding, misstanden gesignaleerd en gemeld kunnen worden bij de BOA of de ter zake belaste ambtenaar van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).
De organisatie hecht er waarde aan dat deze aflevering over de jacht in een open en constructieve sfeer plaatsvindt. De motivatie om dit onderwerp te belichten is dat alle betrokken partijen door samen te werken en waar mogelijk elkaar te versterken hierbij gebaat zijn en dat dit het Reeuwijkse Plassengebied ten goede zal komen.

Het Streekmuseum zal voor deze gelegenheid voor deelnemers opengesteld zijn vanaf 18: 30 uur, zodat men voorafgaand aan de presentatie de tentoonstelling 'Jagen, vissen en vangen als broodwinning' kan bezoeken. Koffie en thee zullen klaarstaan vanaf 19:30, aanvang van de presentatie 20:00 uur. 


De bijbehorende excursie is gepland op zaterdagmorgen 7 maart van 10:00-12:00 uur. Daarbij zal een bezoek gebracht worden aan een ‘jachtje' aan de plas, de excursie zal geleid worden door een lid (leden) van de WBE Reeuwijk e.o. Hij zal de verschillende jachthutten tonen en vertellen over het gebruik, het gebruik van (levende) lokeenden etc. Aangeraden wordt de excursie per fiets te bezoeken, op de nader aan te geven locatie is slechts beperkt parkeergelegenheid aanwezig.

Indien u aan deze minicursus deel wilt nemen kunt u zich per email, met uw naam en adresgegevens, vóór 26 februari aanmelden bij de coördinator, Marlou Min: mmin@xs4all.nl

De eigen bijdrage van € 10 per deelnemer voor beide dagdelen kan bij aanvang contant worden voldaan. Voor deze minicursus wordt veel belangstelling verwacht, het aantal deelnemers is echter beperkt. Het verdient daarom aanbeveling snel in te schrijven.

De Pilot Natuuracademie is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Voor verslagen van de eerste bijeenkomsten kijk hier!

Algemene informatie

woensdag 4 maart 2020 - 20:00 tot zaterdag 7 maart 2020 - 10:00
Locatie: 
Streekmuseum Reeuwijk
Oudeweg 3
2811 NM Reeuwijk
Nederland
Google Maps image