Werkgroep Planten

Wat is het doel van de Plantenwerkgroep?

  • De belangstelling voor onze inheemse flora te verbreden en te verdiepen door middel van het overdragen en uitwisselen van kennis
  • Meewerken aan onderzoek voor natuurbehoud en -bescherming

Wat zijn de activiteiten van de Plantenwerkgroep?

  • Deelname aan inventarisatieprojecten ten dienste van Floron (een landelijke organisatie die de flora van Nederland in kaart brengt)
  • Deelname aan een monitoringproject van enkele kilometerhokken per jaar t.b.v. de Atlas van de Drentse flora
  • Veldstudie en excursies

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van de onderstaande leden.

Fredddy Mager
0528 - 34 -25 39 E-mail

Henny Bisperink
0528 - 26 94 45 E-mail