Werkgroep Jeugd

In onze afdeling zijn 4 verschillende jeugdgroepen actief:

Scharrelkids 
Scharrelkids zijn kinderen die naar groep 5 van de basisschool gaan. 
De kinderen krijgen vervolgens een aantal ‘losse’ en gezamenlijke activiteiten aangeboden van augustus tot en met juni. De begeleiding ligt in handen van mensen met de nodige ervaring. In het schema zijn de activiteiten te vinden.
Enkele voorbeelden van de activiteiten:

 • vogels in de winter
 • lammetjes bezoeken
 • Slootjesdag

Natuurkenners
Natuurkenners zijn deelnemers die na het eerste jaar lid zijn gebleven. Nieuwe instroom is echter wel mogelijk. De kinderen zitten in groep 6 van de basisschool. Ook nu krijgen ze weer een 7-tal activiteiten aangeboden tussen september en juni. Ditmaal zitten er een aantal vaste begeleiders op de groep welke worden bijgestaan door bij het onderwerp passende IVN gidsen.
Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Nacht van de Nacht wandeling
 • wateronderzoek
 • eendenkooi

Struners
De Struners bestaan uit een groep kinderen die door willen gaan met het beleven en ontdekken van de natuur. Zij hebben meestal al deelgenomen aan de 1e 2 groepen maar willen meer leren. Inmiddels zitten er hierin kinderen die nu dus al 3 of 4 jaar deelnemen.
Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Natuurwerkdag
 • insectenwereld
 • reeëntocht

Junior Rangers
Je kunt aspirant Junior Ranger worden zodra je naar het voortgezet onderwijs gaat. Het project is voor jeugd van 12 tot ongeveer 18 jaar. Wat doen de aspirant Junior Rangers van het Dwingelderveld? Vanaf september zijn we samen het gebied en de omgeving aan het verkennen. We kijken ook buiten de grenzen van het Nationaal Park. Natuurlijk willen we iets leren en samen aan de slag gaan, maar we vergeten niet om lol met elkaar te maken. We zijn op zoek naar een plek waar we samen verantwoordelijk voor willen zijn. Samen beheren en samen leren. Aan het einde van het jaar sluiten we af met een kampweekend. Tijdens dit weekend worden de eindpresentaties gegeven om daarna het Junior Ranger-certificaat in ontvangst te nemen.

 • paddenstoelen zoeken en soep maken
 • kennismaken met beheer en onderhoud natuurgebieden
 • bodemonderzoek