Project Scholennetwerk in de gemeente Hoogeveen

Sinds het schooljaar 2005/2006 is in Hoogeveen vanuit het IVN Consulentschap Drenthe een scholennetwerk opgestart. Hierbij worden leerkrachten van twintig scholen bijgespijkerd in natuuronderwijs en wordt er jaarlijks op alle deelnemende scholen een thema behandeld.

In het najaar van 2006 was dat bijvoorbeeld Het Kleine Beestjesproject. Dit project gaat over alle kleine beestjes die leven in elke schoolomgeving. Aan de hand van een tiental soorten kleine diertjes wordt inzicht gegeven in de betekenis die diertjes hebben voor een gezonde bodem. Ook krijgen de kinderen een indruk hoe bodemdieren zich voortplanten, welke rol zij in de natuur vervullen etc.

Hoewel de meeste diertjes klein zijn, zijn hun prestaties heel groot. Juist omdat ze met zo velen zijn. Veel bodemdiertjes spelen een grote rol in het omzetten van dood plantenmateriaal in voedingsstoffen voor nieuw leven. De miljoenen kleine diertjes in de schoolomgeving zijn een belangrijke voedselrijke bron voor duizenden roofdiertjes. Die roofdiertjes worden op hun beurt weer opgegeten door grote roofdieren. Zo worden verdorde bladeren gegeten door wormen. Wormen worden gegeten door merels. En menig merel verdwijnt in de maag van een roofdier, zoals de sperwer.

Nu is de vraag vanuit de scholen en het Consulentschap ontstaan om in de omgeving van de school met behulp van vrijwilligers die in de buurt van scholen wonen of reeds een andere band met scholen hebben het thema verder uit te diepen. Dit kan op allerlei manieren zoals:

Inrichten/maken van wormenbakken Wat eten kleine beestjes
Determineren van kleine beestjes Verschillende soorten kleine beestjes tellen in de schoolomgeving
Wat leeft er in een boom/struik, uitschudden boven een wit laken Het inrichten van een kleine beestjestuin
Allerlei onderzoekjes/proefjes Helpen bij het vangen van kleine beestjes, uitzetten van vallen
De metamorfose van ei tot volwassen dier Een kleine beestjestoren
Slakkenrace Kleine beestjesspeurtocht
Woonplaatsen van kleine beestjes, waar leven ze Kleine beestjesgastlessen
De rol van kleine beestjes in de kringloop Kleine beestjesontdekpad

Het mooie van het project is de samenwerking tussen de scholen en de vrijwilligers en de praktische ondersteuning qua kennis, begeleiding en materialen vanuit het Consulentschap. De tijdsinvestering is geheel afhankelijk van de vrijwilliger, reeds met een halve dag inzet zijn de scholen al heel blij! Mocht één van onderstaande scholen bij u in de buurt liggen dan is dit een mooie mogelijkheid om als vrijwilliger mee te werken aan dit project.

GBS Johannes Calvijn OBS de Driesprong
De Carrousel Eben Haezerschool
PCB de Krullevaar PSBS de Regenboog
De Akker OBS het Rastholt
Het Mozaïek Het Hoeltien
De Weidebloem 't Kofschip
PCB het Palet Montessorischool Hoogeveen
OBS de Zandloper CBS de Regenboog
RKB Titus Brandsma Kameleon
Het Blokland De Schuthoek

Als u geïnteresseerd bent kunt u meer informatie opvragen of aanmelden bij:

IVN Consulentschap Drenthe
tel.: 0592 - 37 17 40