Project Vogelvriendelijk Hoogeveen

Het doel van dit project is op natuurlijke wijze proberen de eikenprocessierups-invasie te verminderen.

De eikenprocessierups is een probleem waar we niet meer vanaf komen, maar we kunnen wel proberen het ‘gevaar’ in te perken door ervoor te zorgen dat er binnen de bebouwde kom en langs de wegen naar de buitendorpen minder overlast komt.

Vleermuis
De vleermuis eet niet alleen graag muggen maar ook motten; nachtvlinders. Zo ook de vlinder van de eikenprocessierups. Meer aandacht voor de vleermuis zal er ook voor zorgen dat minder schadelijke vlinders zich kunnen voortplanten. Door middel van korte cursussen willen wij mensen bewust maken van het belang van de vleermuis en ook meer draagvlak creëren voor vleermuisonderkomens binnen de bebouwde kom.

Vogels
Om ervoor te zorgen dat er minder rupsen komen zullen we moeten zorgen dat er meer vogels komen. Stadsvogels en tuinvogels. Om dit te bereiken willen wij korte cursussen opzetten voor een breed publiek. Hiermee willen we de tuin- en stadsvogels bekender maken, maar ook de broedplaatsen van diverse vogels en wat de burger er zelf aan kan veranderen. Denk aan voedsel, inrichting tuin, nestgelegenheden. Hier komen koolmees en gierzwaluw centraal te staan, maar zal er ook voldoende aandacht zijn voor alle andere stads- en tuinvogels.

Cursus beplanting
Hoogeveen behoort tot een van de gemeentes waar het hemelwater regelmatig zorgt voor overlast, omdat het niet snel genoeg afgevoerd kan worden. Door aandacht te geven aan lopende projecten zoals ‘Operatie Steenbreek’ en Tuinreservaten kunnen we de burger in Hoogeveen leren hoe het ook anders kan. Door groen anders in te richten en meer te kijken naar ondergroei geven we meer insecten de kans om zich te ontwikkelen. De sluipwesp is een van de vijanden van de rups, dus die zal zich beter kunnen ontwikkelen in een tuin die divers is ingericht.

Met andere workshops gericht op kinderen gaan we het verhaal compleet maken door insectenhotels te maken waarvan ook sluipwespen gebruik maken.

Nestkastjes ophangen voor de koolmees

Zaterdag 4 februari heeft wethouder Jan Steenbergen de eerste van 41 nestkastjes opgehangen langs het fietspad van de Krakeelsedijk. In dit gebied staan voornamelijk eiken en daar zit de eikenprocessierups. Iedereen die hier langs fietst in de zomer ziet dat om de bomen waar een eikenprocessierups in voorkomt een rood/wit lint wordt geknoopt. ‘Eikenprocessierups’ staat op de linten. Koolmezen zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en om voor meer broedgelegenheid te zorgen heeft IVN in samenwerking met de Gemeente Hoogeveen, het project Vogelvriendelijk Hoogeveen gestart.

Overal in Hoogeveen en omgeving komen nestkastjes voor koolmezen te hangen. Vrijwilligers van IVN en Junior Rangers hebben langs de hele route gezorgd dat de nestkastjes opgehangen werden. Twintig minuten nadat de nestkastjes geplaatst waren kwamen koolmezen de kastjes al inspecteren. Wij hopen dat straks veel nestkastjes bewoond raken en dat de jonge koolmezen zich te goed doen aan de kleine rupsen.

In totaal zijn inmiddels al meer dan 100 extra nestkasten opgehangen. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij IVN, afdeling Hoogeveen.

De nestkastjes zijn gemaakt door TBS kliniek Veldzicht in Balkbrug en de dakbedekking is gesponsord en gemaakt door Sarno Daktechniek EPDM uit Tiendeveen.

Kijk voor meer Vogelvriendelijk nieuws op:
RTV Drenthe
De Hoogevener 
(inclusief video)