Hoogeveen
IVN
donderdag20mei2021

Zorgen voor Natuur doet ertoe!

De provincie Drenthe maakt van 20.000 euro - 50.000 euro voor groene burgerinitiatieven. Er waren in korte tijd heel veel aanvragen en omdat het zo belangrijk is heeft de provincie er meer geld voor uitgetrokken. De ‘Droom van IVN’ is een groen initiatief in de gemeente Hoogeveen en komt tot stand door het werven van fondsen, het ontvangen van giften en de samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF) en Landschapsbeheer Drenthe (LBD). Met veel goede wil is er veel te realiseren. En dat is wat we gaan doen. Zo zijn we in februari van dit jaar gestart met een mooie actie, 450 struikjes verwisselden van eigenaar. En iedereen die mee wil werken aan een groenere leefomgeving kon een aanvraag indienen bij de ‘Droom van IVN’. Grote aanvragen sluizen we door naar LBD, daar zijn ze de komende jaren bezig met Plan Boom. https://lbdrenthe.nl/plan-boom
Aanvragen die binnenkwamen waren heel divers en daarom ook heel leuk om mee aan de slag te gaan. Veel aanvragen betreffen de buitenruimtes van de gemeente. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er veel bomen gekapt zijn en er nog niets voor terug is gekomen. Waar nu alleen gras groeit, wat wekelijks gemaaid wordt daar heb je niet zoveel aan. Geen bloemetje, geen bij, geen lange grassen, geen natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Die is ook alweer wakker, vergis je maar niet. Die slaat geen jaar over. Als er bijvoorbeeld in de maand mei niet gemaaid wordt heeft dat ook voordelen voor heel veel leven. Daarbij is het voor de gemeente kostenbesparend, je zou haast zeggen een ‘win win situatie’. 
Wat kunnen we met het geld voor groene burgerinitiatieven? Samen met de buurt bermen zo inrichten dat er iets te eten valt voor insect en vogel. Alles in de Natuur heeft met elkaar te maken. Daarom is de subsidie van de provincie ook zo belangrijk. Meer tuinen inrichten voor bijen, meer groenstroken zo maken dat alles en iedereen er blij van wordt. De aanvragen richting de ‘Droom van IVN’ voor particulieren varieerde van grote stukken grond tot kleine tuintjes die bijvriendelijk ingericht gaan worden. Voor alles kwam een passende oplossing. Eerst kwamen de vaste planten, enkele bomen en zaaigoed, in het najaar komen de struikjes, bomen en bollen aan de beurt. Met onze actie voor 55.697 bomen, struiken, planten en bloemen is inmiddels al heel wat gerealiseerd. 
Het mooiste voorbeeld van een groen burgerinitiatief in samenwerking met LBD kun je al bekijken in het Zuiderpark. 

Waar krijgen wij bij IVN energie van? Van al die mensen die met ons meedoen. 

Tekst: Grietje Loof
Foto: Anne Kuipers, Zuiderpark mei 2021