Hoogeveen
Vogels
zaterdag01jan2022

Werkgroep Huiszwaluwen ijvert voor nestsucces

HOOGEVEEN - Binnenkort komen ze terug uit Afrika, huis- en boerenzwaluwen. In Hoogeveen staat een actieve werkgroep van het IVN klaar om ze een broedplek te geven. Flyers worden uitgedeeld in de Erflanden en elders in de gemeente.

Werkgroep Huiszwaluwen vertelt dat met kleine aanpassingen huiszwaluwen weinig overlast veroorzaken of schade aan de woning. Een mestplankje onder het nest blijkt al voldoende. Je beleeft plezier aan deze nijvere vogels, vooral wanneer er jongen in de nestkom liggen. De snelle acrobatische vlucht, het gekwetter en het uitvliegen van de jongen, je kunt het allemaal vanaf je tuinstoel beleven en met de camera vastleggen. Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming hebben 2018 uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Men wil nou wel eens precies weten hoe het per regio met de huiszwaluw is gesteld. Broedsucces, beschikbaarheid van voedsel in verband met de toepassing van insecticiden, het aandeel van een tweede legsel en toe- of afname moeten beter worden onderzocht. In de folder Huiszwaluw zoekt (onder) dak geeft Vogelbescherming praktische tips
om deze vogels te helpen. Vraag de folder aan bij Servicecentrum Vogelbescherming, via e-mail info@vogelbescherming.nl, of via www.vogelbescherming.nl.
Huiszwaluwen ‘plakken’ hun nest onder dakgoten tegen de gevel of op hout onder een overstek. In de buurt zoeken ze leem- of
kleiachtige modder, mengen dat met speeksel en metselen hun komvormige nest. Mochten poeltjes met lemige modder niet voorradig zijn, dan legt de werkgroep die aan. Enkele leden hebben kunstnesten gemaakt compleet met mestplankje en vragen bewoners of ze die mogen plaatsen aan hun huis. De zwaluwen bouwen zelf het nest af, of negeren het kunstnest en metselen hun eigen nest. De werkgroep legt ook zwaluwtillen aan waarin een kolonie huiszwaluwen kan nestelen. In Krakeel staat een huiszwaluwtil en in Pesse wil de werkgroep een til bouwen. De leden ijveren voor plaatsing van kunstnesten in Stuifzand, Kanaalweg, Blankenslaan West en Herman Bavinckstraat, industrieterrein Buitenvaart en de Noorderweg in Tiendeveen. Gierzwaluwen is een ander verhaal. Deze ware luchtacrobaten broeden onder oud-Hollandse dakpannen, onder speciaal voor hen gefabriceerde pannen en in gierzwaluwhotels. De laatste jaren duikt in Nederland de roodstuitzwaluw op, die broedt in landen rond de Middellandsezee. Sovon vermoedt dat ze tijdens de trek vanuit Afrika ‘te ver zijn doorgeschoten’ naar het noorden. Het is niet waarschijnlijk dat de roodstuitzwaluw in Nederland gaat broeden. Maar door de klimaatverandering weet je dat maar nooit. Ze zijn met tientallen gezien bij Breskens, op Texel en zelfs in de Eemshaven. Deze soort is direct te herkennen aan de rode stuit. Wat zijn gedrag betreft lijkt hij op de boerenzwaluw.

Cruciale informatie
Landelijk tellen zwaluwenwerkgroepen ieder jaar 1700 huiszwaluwkolonies. Over het nestsucces en hoe dit wordt beïnvloed door kenmerken van nestplek en omgeving, is in Nederland weinig bekend. Sovon acht die informatie cruciaal om huiszwaluwen duurzaam te kunnen helpen. Zo schijnt het aantal tweede legsels sterk afhankelijk van het voedselaanbod in de zomer. Vandaar het landelijke nestonderzoek in het Jaar van de Huiszwaluw. Sovon vraagt in die periode elke week een paar nesten goed te observeren en de bevindingen op een nestformulier bij te houden. Het formulier is te downloaden op www.sovon.nl/ huiszwaluwnestonderzoek. Huiszwaluwen zijn honkvast. Ze keren ieder jaar naar dezelfde plek terug. Enthousiaste bewoners van de Erflanden kijken daarnaar uit. Na het bouwen van het nest volgt de paring. Het vrouwtje legt vier witte eitjes en broedt twintig dagen. Beide ouders verzorgen de jongen gedurende drie weken. Dan blijkt hun nut: met z’n tweeën vangen ze tijdens die drie weken per dag 9000 muggen. De kant-en-klare nestkommen kosten vijf euro per stuk. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en te herplaatsen. Kijk op de website van IVN-afdeling Hoogeveen onder ‘Werkgroepen’ voor meer informatie.

Tekst: Hero Moorlag
Bron: https://www.ivn.nl/file/52689/download?token=O-yhP2UL

2018-04-16