Hoogeveen
Vogels
donderdag14nov2019

Steenuil zoekt vrijwilligers

Het kleinste uiltje van ons land kan wel wat hulp gebruiken.
In Drenthe is de steenuil gelukkig terug van bijna weg geweest. Na de strenge winter van 1979 was de steenuil vrijwel verdwenen uit Drenthe, maar mede door de inzet van vrijwilligers is de stand in Drenthe daarna weer gegroeid naar circa 150 tot 200 broedparen. Het grootste deel daarvan komt voor in Zuidwest- en Zuid-Drenthe en is afhankelijk van nestkasten en daarmee de werkgroepen die actief zijn. Zo’n 80 tot 90% van de steenuilen in Drenthe broeden in nestkasten. De overige 5-10% maakt gebruik van holten in bomen en zit vooral ook onder daken van oude schuren en huizen.

Om de steenuilen nog beter te beschermen zijn we vanuit de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe op zoek naar vrijwilligers die ten oosten van Hoogeveen (Stuifzand, Tiendeveen, Pesse e.o.) een werkgroep willen beginnen voor de steenuilen. De Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe is erop gericht om nieuwe vrijwilligers twee jaar te begeleiden in het veldwerk en te ondersteunen met materiaal. Hierbij valt te denken aan nestkasten en foldermateriaal.

Heeft u interesse om u actief in te zetten of wilt u vrijblijvend een keer in gesprek over de steenuilen, dan kunt u contact opnemen met Erwin Bruulsema van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe via mail info@steenuilendrenthe.nl.

Meer hierover is te lezen op de website van de stichting: www.steenuilendrenthe.nl

IVN Hoogeveen steenuilen werkgroep