Hoogeveen
(Zoog)dieren
zaterdag01jan2022

Speuren naar ottersporen

IVN Hoogeveen ottersporen 05Na de lezing van Aaldrik Pot op donderdag 20 april in 't Struunhuus was het zondagochtend 23 april tijd voor een excursie ‘speuren naar ottersporen’. Er werd gestart bij de brug over het Oude Diep aan de Kerkweg, de achtertuin van de inwoners van Stuifzand maar eigenlijk ook van Hoogeveen. Een prachtig gebied wat 2 jaar geleden opnieuw is ingericht. Het Oude Diep weer laten meanderen en tegelijk zorgen voor waterberging, dat was het plan. Natuurlijk ontwikkelt de natuur mee in het gebied en in 2016 werden ottersporen gevonden. Voor IVN reden om ook eens op onderzoek te gaan. Aaldrik Pot heeft tijdens zijn lezing uitgelegd waar we naar moeten kijken tijdens de excursie. Bart Pijper en Hero Moorlag hebben samen al enig voorwerk gedaan. Bij de brug staat een infobord over het nieuw ingerichte terrein maar er staat ook een bord ‘verboden te betreden’, ‘rustgebied’. Het is dus geen struintuin maar een gebied dat je alleen mag betreden met toestemming van de beheerder, in dit geval Stichting Drents Landschap. https://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/pesserma

IVN Hoogeveen ottersporen 02Al heel snel vinden we sporen, hoopjes zand met daarop otterpoep, spraint genoemd. We nemen geen genoegen met het zien, we gaan ook allemaal even ruiken aan de spraint. Waarom we dat doen is snel duidelijk. Wil je weten of het van een otter is dan is de geur van de spraints doorslaggevend, ze hebben een zeer karakteristieke geur. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19738

Al wandelend langs het Oude Diep zien we mooie natuurontwikkelingen, het verschil tussen de rijkere bodem en het afgegraven deel. Zandgrond die overgaat in veengrond en heel veel sporen. Reeën, watervogels, ratten, muizen, honden en ottersporen. We horen de veldleeuwerik maar verder geen enkele andere weidevogel. De tijd zal leren hoe het gebied verder gaat ontwikkelen. Via stapstenen en smalle richeltjes slingeren we door het landschap. Het is een prachtige wandeling die vraagt om een herhaling.

IVN Hoogeveen ottersporen 06

IVN Hoogeveen ottersporen 03

IVN Hoogeveen ottersporen 04Foto's: Bart Pijper en Hero Moorlag

2017-04-24