Hoogeveen
Bloemen & Planten
zaterdag01jan2022

Oude Begraafplaats aan de Zuiderweg

Ik kom graag op de Oude Begraafplaats aan de Zuiderweg. Behalve veel cultuur in de vorm van oude graven en het baarhuisje, dat Vincent van Gogh nog heeft gezien in 1883, is er veel natuur. Een soort mix tussen natuur en cultuur, leven en dood. Een synoniem voor begraafplaats is dodenakker, echter er is ook veel leven op de begraafplaats. De rust bevalt me, ik hoor wat vogels, maar dat is aangenaam ‘lawaai’. Ik zie bemoste graven, exotische bomen, dikken beuken en eiken. De oude bomen moeten al veel hebben meegemaakt. Bij oude graven en bekende namen vraag ik me af wat voor leven de overledenen hebben gehad. Ook zij hadden hun dromen. Ik ervaar een soort gepaste contact op afstand. Herinneringen aan vervlogen tijden. De grafsymboliek staat ook vol met verwijzingen naar de natuur. Zoals een knakkende boom, symbool voor het levenseinde, de eindigheid van het aardse bestaan, waar iedereen arm en rijk niet aan ontkomt, maar ook een verwijzing naar een boom die geworteld is in de aarde, die leven schenkt. Vogels vinden hier ook hun biotoop. Ik zie een boomkruiper voor een van de nestkastjes. En ik trof zelf nog de bloeiende in Nederland zeldzame witte en paarse kievitsbloem aan. Wat dat betreft is de soms ‘rommelige’ aanblik van flora prettig i.p.v. een glad gazon. Hier gedijen de insecten goed, waarvan vogels weer profiteren. Leven en dood horen bij elkaar. Uiteindelijk zijn we allemaal sterrenstof. De overleden vinden hier hun laatste rustplaats, dat gerespecteerd moet worden. Het is fijn dat de gemeente en de Historische Kring Hoogeveen onderhoud plegen om dit te behouden. Jammer dat er soms ook vernielingen worden gepleegd door vandalen: wat wordt hun laatste oordeel ?

 Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

IVN Hoogeveen Ronald Wilfred Jansen kievitsbloemTekst en foto's: Ronald Wilfred Jansen

2019-04-16