Hoogeveen
Vogels
dinsdag02mrt2021

Nestkastproject Stuifzand in het kader van beheersing processierups probleem

De afgelopen jaren hadden inwoners van Stuifzand flink last van de processierupsen. De beplanting langs de wegen in dit dorp bestaat hoofdzakelijk uit volgroeide eiken, en deze bomen bevatten plenty nesten. Zoals ondertussen bij een ieder bekend, kunnen de brandhaartjes van deze rupsen flinke klachten geven: huidirritatie, oogproblemen enz.

In 2019 kwam er een verzoek vanuit de Smederij Stuifzand om Koolmees nestkastjes op te hangen in het dorp; in de hoop dat hoe meer koolmezen er door deze kastjes tot broeden zouden komen, hoe meer processierupsen er verorberd zouden worden door deze vogels. Een bedrag van 500 euro werd hiervoor geoormerkt; en IVN-Hoogeveen werd benaderd om een 100-tal nestkastjes te leveren.

Deze moesten eerst nog wel in elkaar gezet worden. Nu beschikt de IVN-afdeling over vele getalenteerde handwerkslieden, waaronder de ervaren knutselaars Jan en Freddy Mager. Zij togen aan het werk in de schuur van een derde broer Mager. Om alles niet te perfect te laten verlopen, riepen ze de hulp in van een voormalige afdelingsvoorzitter, een nogal klungelig personage. Maar uiteindelijk kwam toch alles goed.

Eind februari 2020 zijn langs de Hoofdweg in Stuifzand en op Zwartschaap een 60-tal nestkastjes opgehangen, over een weglengte van zo’n 2½ kilometer. Kort daarop zijn in de plaatselijke basisschool onder de inspirerende leiding van de gebroeders Mager nog eens 30 à 40 kastjes door de kinderen in elkaar gezet; zij kregen hun kastjes mee naar huis om ze daar op te hangen.

Helaas zijn we er in de herfst van 2020 niet in geslaagd de nestkastjes te controleren; maar Freddy en ik hebben ze nu op 22 februari 2021 geleegd en schoongemaakt. De resultaten waren boven verwachting. Van de 65 gecontroleerde kastjes bleken er 52 een nestje te bevatten, dat is 80 % bezetting!

In minstens 70 van de gevulde kastjes betrof het nesten van kool- of pimpelmees; enkele nesten waren van Huismus, Boomklever, en misschien Bonte Vliegenvanger. We hebben het hier dus over volledige nesten voor broedsels; in sommige kasten troffen we ook winter-slaap-nestjes aan, die hebben we niet meegerekend.

Hier en daar spraken bewoners van Stuifzand ons aan. Vaak hadden ze zelf waargenomen dat tijdens de broedtijd meesjes af en aan vlogen met processierupsen; en ze zeiden dat ze dit jaar minder hinder ondervonden hadden van deze rupsen. Dat er veel rupsen naar de nesten zijn gebracht, bleek ons ook op de dag na de controle: onze handen en polsen, gezicht en nek zaten vol hevig jeukende bultjes!

IVN Hoogeveen Freddy Mager nestkast hoornaarTekst: Koos van Zegeren
Foto: Freddy Mager