Hoogeveen
Natuur in de Buurt
zaterdag01jan2022

Molenoevers

Zaterdagmiddag laat, helaas bij gesluierde zon, in het kanaal bij de Molenoevers: 50 kuifeenden, 3 brilduikers (2 vrouw, 1 man), vrouw grote zaagbek (tussen de kuifeenden) en een dode aalscholver. Voor brilduikers hoef je dus niet naar Lauwersoog …...
Er zijn veel aalscholvers bij de brugsluis. Vanmorgen zat er een zijn vleugels te drogen in de lentezon.

IVN Hoogeveen Hero Moorlag brilduikersIVN Hoogeveen Hero Moorlag brilduikersIVN Hoogeveen Hero Moorlag aalscholverIVN Hoogeveen Hero Moorlag aalscholverTekst en foto's: Hero Moorlag

2018-03-06