Hoogeveen
(Zoog)dieren
zaterdag01jan2022

Kleintje Das

Kleintje Das, zo noemt de dassenwerkgroep het tellen van de jonge dassen in de maand mei. De leden van de Dassenwerkgroep kwamen bij elkaar om te praten over de bevindingen van het afgelopen voorjaar. Een van de leden had in totaal 30 burchten bezocht, 102 volwassen dassen en 60 jonge dassen geteld. Dit is een uitzonderlijk groot aantal en er werd extra aandacht aan geschonken. Een certificaat werd uitgereikt en natuurlijk mocht een das niet ontbreken.
Heb je ook belangstelling om in deze werkgroep mee te doen neem dan contact op via: hoogeveenivn@gmail.com

2019-10-16