Hoogeveen
Kind & Natuur
donderdag18okt2018

Junior Rangers Dwingelderveld

Begin oktober hielden de Junior Rangers Dwingelderveld hun kamp. Dit jaar voor het eerst bij Taribush, een sfeervolle locatie met veel mogelijkheden en dichtbij het adoptieterrein wat de JR toegewezen hadden gekregen van Staatsbosbeheer.
Het weer werkte enorm mee. Het was genieten van de vroege ochtend tot de late avond. Er waren twee thema’s voor het kamp. Beheer en diersporen.
Voor de diersporen werd er op de vrijdagavond eerst een gedeelte van een zandpad aangeharkt zodat er een sporenbak ontstond. Ook werd een wildcamera opgehangen.
Voor het beheer gingen de JR vooral aan de slag in het adoptieterrein, een jeneverbesstruweel wat vol staat met jonge berk, fijnspar, den, eik, hulst en Amerikaanse vogelkers.

IVN Hoogeveen Junior Rangers
Zaterdagochtend was het spoorzoeken onder leiding van Menno Verhoef en Elisabeth Voogt. In de middag was het hard werken onder leiding van Hans Kruk, boswachter bij SBB. Op de werkplek werd uitleg gegeven over gereedschap, waar dient het voor en hoe verwijder je struiken voor altijd. Er is een enorme slag geslagen in het adoptieterrein en dat is de bedoeling. In het voorjaar komen de JR hier terug om verder te werken.

De zaterdag werd natuurlijk afgesloten met een spel in het donker en daarna lekker bij het kampvuur zitten en genieten van verhalen en lekkere tamme kastanjes die onderweg gevonden waren en in het kampvuur werden gepoft.

IVN Hoogeveen Junior Rangers

De zondagochtend stond een sporenzoektocht onder leiding van Bart Pijper op het programma. Bart had de JR al een adder laten zien toen hij zich een dag eerder aan het oriënteren was in het gebied (er was telefonisch contact gezocht met de leiding zodat de jeugd snel op de plek was). De sporen in de sporenbak: das, kat, muis, vos, konijn. Hiervan zijn gispafdrukken gemaakt. Ook werden er braakballen gevonden, misschien van de ransuil.
De wildcamera heeft niet zoveel opgeleverd, daarvoor is langer onderzoek nodig. Muisjes en een kat kwamen voorbij.IVN Hoogeveen Junior Rangers

Om twaalf uur waren ook alle ouders aanwezig en was het tijd voor de presentaties. Twee aspiranten gaven een presentatie. Een presentatie over roofvogels in het Dwingelderveld en een presentatie over de adder. De groep bestaat nu uit 10 Junior Rangers en 6 aspirant Junior Rangers. Er hebben 6 jongeren afscheid genomen. Meestal is een andere interesse, sport of school hierin de reden van vertrek.

Junior Rangers komen eens per maand op een zaterdagochtend bij elkaar. De activiteiten zijn heel verschillend. De lijst met activiteiten is te vinden op onze website.

Na de presentaties was er een gezamenlijke lunch en een wandeling door het gebied, geleid door de Junior Rangers, om aan de ouders te laten zien wat er allemaal gedaan is in het weekend.

IVN Hoogeveen Junior Rangers