Hoogeveen
Junior Rangers
zaterdag01jan2022

Junior Rangers bezoeken ecoduct Dwingelderveld

In het Dwingelderveld is sinds een jaar of 4 een groep Junior Rangers actief. Junior Rangers zijn jongeren tussen de 12 en 18 jaar die houden van de natuur, graag de handen uit de mouwen steken, intussen nieuwe dingen leren en genieten van buiten. Zij zijn altijd verbonden aan een Nationaal Park. Zaterdag 22 juni hadden de Junior Rangers van het Dwingelderveld hun laatste bijeenkomst. Afgelopen jaar hebben de Junior Rangers een paar maal gewerkt in hun adoptieterreintje bij Taribush. Daar hebben zij een jeneverbes struweel  vrijgemaakt van vogelkers, dennetjes, bramen en nog meer struikgewas. Als dank voor al dat werk mochten zij met hun boswachter van Staatsbosbeheer, Hans Kruk, naar het ecoduct over de A 28. Bij hoge uitzondering, want ook al is het door mensen aangelegd, het is voor verschillende diersoorten een essentieel stukje natuur geworden. Rust is een belangrijke voorwaarde voor dieren om daarover heen te durven lopen, rennen, hippen, glijden, kruipen en daarom mag niemand daar zomaar komen. Dat ecoduct is de verbinding voor allerlei soorten dieren, groot en klein van het Dwingelderveld en het Terhorsterzand. De strook helemaal is ingericht op allerlei diersoorten, reeën, adders, konijnen, vossen en nog meer. Zo kunnen groepen van buiten het Dwingelderveld toch dit natuurterrein bereiken en zich mengen met hun soortgenoten. Onderweg kregen de Junior Rangers veel uitleg over de ontwikkeling van het Dwingelderveld, de waterstand in en buiten het Dwingelderveld, de ontwikkeling van dat ecoduct, hoe het is ingericht met aanvoerlijnen voor allerlei diersoorten zoals de nieuwe inrichting tussen ecoduct en Witte Veen.

2019-06-28

IVN Hoogeveen Junior Rangers Dwingelderveld