Hoogeveen
Bomen & Struiken
donderdag28jan2021

Een Alternatieve Bossentrategie, door Eef Arnolds

Een Alternatieve Bossentrategie, geschreven door Eef Arnolds. Hij is zeer bezorgd over de toestand van onze bossen.

Het rapport, met als ondertitel ‘Een Alternatieve Bossenstrategie voor 2030 en later’, is een reactie op de nota ‘Bos van de toekomst’, opgesteld door het Ministerie van LNV en in november 2020 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor LNV. Die nota is een uitwerking van de Bossenstrategie, een visie op het bos- en bomenbeleid in de nabije (2030) en verdere (2050) toekomst. De Alternatieve Bossenstrategie is voortgekomen uit onvrede met de wijze waarop de nota tot stand is gekomen zonder inspraak uit de samenleving, de eenzijdige bosteeltkundige visie die de basis vormt voor de Bossenstrategie, de maatregelen die men in het kader van revitalisering wil treffen, vooral in bestaande bossen. Daardoor zijn wij uitermate bezorgd over de toekomst van bossen en bomen in Nederland. Deze zorg is onze drijfveer voor het schrijven van deze publicatie.

Een Alternatieve Bossenstrategie