Hoogeveen
Bomen & Struiken
dinsdag15dec2020

De droom van IVN Hoogeveen

Hoogeveen - Het is een grote ambitie: 55.697 bomen, struiken en bloemen erbij in het voorjaar van 2022 binnen de gemeente Hoogeveen. Het aantal staat symbool voor alle inwoners van Hoogeveen. Het groen moet verschijnen op allerlei locaties in de gemeente: bij scholen, in buurten en wijken en ook bij particulieren en bedrijven. Het is de droom van IVN Hoogeveen en een mooie impuls voor de biodiversiteit in de gemeente.

Een droom die eigenlijk begon als de droom van Grietje. Grietje Loof van IVN Hoogeveen schreef er begin dit jaar over in een column. Over hoe mooi het zou zijn als de helft van alle huishoudens in Hoogeveen een boom zou planten. Mark Tuit, regiodirecteur van IVN Noord, vroeg haar nog grootser te dromen, met als resultaat De Droom van IVN Hoogeveen. Oftewel: een boom, maar eventueel ook struik of bloem, voor elke inwoner van de gemeente.

,,We hebben bomen, maar ook struiken en bloemen, zo hard nodig. Daar zijn wel 40 of meer redenen voor.” Grietje zegt het strijdvaardig. Het begon voor haar allemaal met het besef dat er veel te weinig bomen zijn, bevestigd door allerlei onderzoeken. ,,Een boom biedt schaduw, houdt meer water vast, zorgt voor leven. Juist nu met de klimaatveranderingen zijn bomen harder nodig dan ooit”, weet het boegbeeld én de ambassadeur van de actie, terwijl haar blik door het raam naar de bomen in haar eigen achtertuin dwaalt, met daarin krent, iep, vuilboom, wilg, perenboom en kronkelhazelaar. „Ik hou van bomen. Ik kan er eindeloos van genieten, maar ook van het leven erin. Mijn favoriet? De eik, maar dan een complete. In de stad en langs wegen worden bomen vaak opgekroond in verband met veiligheid en voor het verkeer. Maar soms dient het geen enkel doel.”

Oud-wethouders Gert Vos en Erik Giethoorn hebben De Droom van IVN Hoogeveen tot grote verrassing van Grietje een flinke boost gegeven door als afscheidscadeau een bijdrage te vragen voor dit groene doel. Het levert een startbedrag op van 2500 euro. Het bestuur van IVN Hoogeveen heeft er alvast een klein schepje bovenop gedaan door 1 euro in de pot te storten voor elk lid. Het streefbedrag is 30.000 euro. Het komende jaar wordt aangegrepen om fondsen te werven en acties op te zetten.

Een kleine twee weken geleden werden al drie Tiny Forests in Hoogeveen geplant, waarmee De Droom van IVN Hoogeveen onofficieel eigenlijk al van start is gegaan en de eerste 1800 bomen een feit zijn. Op 23 januari volgt een officieel en feestelijk startmoment bij het Struunhuus in het Steenbergerpark, waar 450 jonge boompjes worden uitgereikt aan wie zich daarvoor aanmeldt. Bomen die nog niet worden betaald uit de ‘droompot’, maar bekostigd worden door Landschapsbeheer Drenthe. Grietje: „Iedereen die bomen belangrijk vindt en er ruimte voor heeft in zijn of haar tuin, kan zich hiervoor aanmelden.” Het gaat om meidoorn, vuilboom en geoorde wilg. Alle inheemse bomen, wat belangrijk is voor de biodiversiteit. Deze uitgifte valt bewust samen met de jaarlijkse activiteit ‘Vogels in de winter’.

Grietje ademt natuur. Ze is actief bij IVN Hoogeveen, is natuurgids maar doet ook in haar eigen straat en omgeving wat maar mogelijk is. Wat natuur voor haar betekent? Ze zegt het niet te kunnen verwoorden. ,,Natuur is natuurlijk. Het is altijd aanwezig. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Pesse en was altijd buiten. Ik vind natuur het meest boeiende wat er is. Ik leer nog elke dag. Het mooiste is misschien wel de verwondering. Dat alles zomaar groeit en bloeit. Kijk bijvoorbeeld eens met een loep naar een mosje.”

Ze kan haast nog niet bevatten dat haar droom is geworden tot De Droom van IVN Hoogeveen. ,,Soms moet ik mijzelf even knijpen. Gebeurt dit echt? Ja, dit is echt mijn droom, die nu vleugels krijgt. Hoogeveen groener maken, waar we vervolgens met z’n allen plezier aan beleven, ook vanuit klimaatoogpunt. Dat is toch fantastisch?!” De ambassadeur hoopt dit alles samen te kunnen doen met scholen, bedrijven, de gemeente, kerken en de inwoners. ,,IVN Hoogeveen stelt de bomen, struiken en bloemen beschikbaar. Wat we nodig hebben zijn plantlocaties, planters en geld. Ik hoop dat iedereen gaat beseffen hoe belangrijk bomen, struiken en bloemen zijn.”

Vanaf nu besteedt de Hoogeveensche Courant elke maand aandacht aan dit initiatief, met daarbij een thermometer die aangeeft hoeveel bomen, struiken of bloemen er al zijn geplant.

Elke maand zal de Hoogeveensche Courant aandacht besteden aan dit mooie initiatief. Zo zal een thermometer aangeven hoeveel bomen/struiken/bloemen er al geplant zijn. Op dit moment zijn er door de aanplant van 3 Tiny Forests al 1800 bomen geplant. We zijn begonnen

Heeft u een mogelijke plantlocatie [waarbij het beheer ook is geregeld] stuur dan een e-mail naar: droomvanivn@gmail.com.

Wilt u als bedrijf, organisatie, school of als particulier dit initiatief steunen dan kan dit door een bedrag, elke bijdrage is welkom, over te maken naar: NL39 TRIO 0338 9379 00 van IVN Hoogeveen t.a.v. ‘De Droom van IVN Hoogeveen’

IVN Hoogeveen Grietje LoofTekst: Hoogeveensche Courant
Foto: André Weima