Hoogeveen
Amfibieën & reptielen
maandag09mrt2020

Broeihopen omzetten in de Oude Kene

Een heerlijke ochtend, zon en weinig wind en bijna 40 vrijwilligers die zich melden. Dit keer waren ook de Junior Rangers Dwingelderveld aanwezig met 13 jongeren en 4 begeleiders. IVN-vrijwilligers zorgden voor gereedschap en laarzen. Iedereen ging na de uitleg aan de slag en zo werden de zeven broeihopen die nog omgezet moesten worden aangepakt. Bij iedere oude broeihoop lag een flinke berg blad wat in de herfst van de bomen was gevallen. Nu maken we daar dankbaar gebruik van. Als de eerste lege eischalen worden gevonden dan is er even een moment van ‘hier doen we het voor’ en als er niks gevonden wordt in een broeihoop dan is er teleurstelling. De zon maakt dan een hele hoop goed.
We hebben moeten constateren dat dit jaar aanzienlijk minder eischalen zijn gevonden. Misschien heeft dit te maken met de hitte en droogte van afgelopen zomer. We kijken nu al uit naar het onderzoek van volgend jaar. Zet maar vast in de agenda, 2021, de eerste zaterdag in maart. Dan gaan we weer aan de slag in de Oude Kene.

IVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopen
IVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenIVN Hoogeveen Grietje Loof broeihopenTekst: Grietje Loof
Foto's: Grietje Loof en Hero Moorlag