Hoogeveen
Vogels
zaterdag01jan2022

Aanleg ijsvogelwand Oude Kene


In het kader van het binnenkort 16-jarig bestaan van Waterschap Reest & Wieren, is het initiatief ontstaan om een blijvende herinnering in het gebied achter te laten. Het idee is om dit in te vullen door het realiseren van 16 ijsvogelwanden, het symbool van het waterschap, binnen het beheergebied. Landschapsbeheer Drenthe is gevraagd om hierbij hun expertise in te zetten. Voor Landschapsbeheer Drenthe draagt het bij en vormt het een concrete invulling aan één van haar doelstellingen, namelijk de zorg voor soorten en hun leefgebieden.

De doelstellingen van het project is tweeledig, het:

  • Realiseren van een tastbare herinnering aan het waterschap Reest & Wieden
  • Verbeteren en uitbreiden van ijsvogelbiotoop vanuit bekende kerngebieden door middel van het maken van nestgelegenheid (broedwanden: 16 stuks), zodat de kans op een duurzaam voortbestaan van deze soort wordt gewaarborgd.

De aanleg van de ijsvogelwanden wordt uitgevoerd door plaatselijke vrijwilligers onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe.

Oever afsteken
Dit kan met oevers van minimaal 50 cm hoogte, waarbij hogere oevers de voorkeur genieten. Dit is de snelste en gemakkelijkste methode als het met de hand kan worden gedaan.

Nazorg
De broedwand(en) moet(en) jaarlijks onderhouden worden om voor ijsvogels aantrekkelijk te blijven. Dit onderhoud moet rond januari/februari plaatsvinden. Vanaf maart beginnen de ijsvogels met het graven van nestgangen. Het onderhoud bestaat vooral uit het afsteken van de wand en eventueel terugsnoeien van hinderlijke vegetatie. Daarnaast is het goed om de wand(en) te controleren op gebruik. Dit stimuleert ook om het onderhoud te blijven doen. Een wand wordt minimaal twee maal per broedseizoen gecontroleerd. Om de nazorg structureel in te bedden wordt door Landschapsbeheer Drenthe de werkzaamheden opgenomen in het streekbeheer (begeleid en ondersteuning van de vrijwilligers).

IVN vrijwilligers Henk Derks en Bjorn Olthof hebben samen met Rinus Dillerop (Dillerop Natuuradvies) op zaterdagochtend de ijsvogelwand in de Oude Kene aangelegd.

2016-10-27