Cursus Vogelgeluiden

>> U kunt zich voor deze cursus niet meer aanmelden, de aanmelddatum is verstreken.

De vogelwerkgroep organiseerde een vogelgeluidencursus van 5 avonden en minimaal 5 excursies. De cursus werd om de 14 dagen gehouden op donderdagen en excursies volgden steeds op de zondagen na de cursus.  

De cursus vond plaats op de volgende data: 12 maart, 26 maart, 09 april, 23 april en op woensdag 06 mei 2015. De cursus begon om 20.00 in het Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4, Hoogeveen.

De kosten voor de 5 cursusavonden en excursies waren €20,00 per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal.
De excursies waren gratis, d.w.z de reiskosten werden gedeeld. Koffie en thee werden aangeboden.

Het maximum aantal deelnemers was 25 personen. De mensen werden geplaatst op volgorde van aanmelding.