Cursus Jeugdbegeleider / Natuurouder

>> U kunt zich voor deze cursus niet meer aanmelden, de aanmelddatum is verstreken.

Vind jij het ook belangrijk om NATUUR in de harten van kinderen te brengen? En wil je jouw talenten in het begeleiden van kinderen bij buitenactiviteiten (verder) ontwikkelen? Misschien is de IVN-cursus Jeugdbegeleider/Natuurouder iets voor jou. Deze wordt aangeboden door IVN-afdeling Hoogeveen. 
Het is een leuke, praktische en interactieve cursus van 8 dagdelen, waarvan 4 binnen en 4 buiten. Flora- en faunakennis hebben is geen voorwaarde voor deelname.

De wens van de Smederijen van Hoogeveen en van IVN is om voor elke school, in iedere wijk, Natuurouders en Jeugdbegeleiders op te leiden. Zij kunnen leerkrachten helpen bij Natuurlessen en Naschoolse activiteiten opzetten en begeleiden voor Jong Actief Hoogeveen en/of de plaatselijke IVN-afdeling.

Het resultaat:
Na afloop van de cursus, zijn de deelnemers in staat zelfstandig een volledige en - voor een doelgroep passende -jeugdnatuuractiviteit voor te bereiden en uit te voeren. Men kan dit zowel voor een natuurorganisatie als voor scholen (onder schooltijd of buitenschools) gebruiken.
De deelnemers hebben:

  • Flora en faunakennis ontwikkeld en kunnen dit vertalen in activiteiten voor verschillende leeftijdsdoelgroepen
  • Vaardigheden op het gebied van planning en organisatie
  • Didactische vaardigheden (kunnen kinderen begeleiden in een leeromgeving)
  • Kennis van verschillende werkvormen, die geschikt zijn voor verschillende leeftijdsdoelgroepen, leerstijlen en interesses en kunnen dit vertalen naar praktische activiteiten

21 mei

19:00 tot 22:00
01 juni 09:00 tot 12:00
11 juni 19:00 tot 22:00
22 juni 09:00 tot 15:00
25 juni 19:00 tot 22:00
6 juli 09:00 tot 15:00