ANBI

Inhoud ANBI gegevens:

Naam van de vereniging 2
RSIN-nummer 2
Contactgegevens 2
Doelstelling IVN Hoogeveen 3
Beleidsplan IVN Hoogeveen 4
Samenstelling bestuur IVN Hoogeveen 5
Beloningsbeleid IVN Hoogeveen 5
Ledenbeleid IVN Hoogeveen 5
Huisvesting IVN Hoogeveen 6
Jaarverslag 2018 IVN Hoogeveen 7
Jaarverslag penningmeester over het boekjaar 2018 IVN Hoogeveen 8
Toelichting op de jaarrekening 2018 IVN Hoogeveen 9
Begroting 2019 IVN Hoogeveen 10
Verslag ledenadministratie 2018 IVN Hoogeveen 11

ANBI 2019-03-04
Statuten IVN Hoogeveen