ANBI

Inhoud ANBI gegevens:

Naam van de vereniging 2
RSIN-nummer 2
Contactgegevens 2
Doelstelling IVN Hoogeveen 3
Beleidsplan IVN Hoogeveen 4
Samenstelling bestuur IVN Hoogeveen 6
Beloningsbeleid IVN Hoogeveen 6
Ledenbeleid IVN Hoogeveen 6
Huisvesting IVN Hoogeveen 7
Jaarverslag 2017 IVN Hoogeveen 8
Jaarverslag penningmeester over het boekjaar 2017 IVN Hoogeveen 9
Toelichting op de jaarrekening 2017 IVN Hoogeveen 10
Begroting 2018 IVN Hoogeveen 11
Verslag ledenadministratie 2017 IVN Hoogeveen 12

ANBI gegevens IVN Hoogeveen 10-07-2018
Statuten IVN Hoogeveen