Hoogeveen
Duurzaamheid
Op
vrijdag05feb202108:00

Warmetruiendag

De Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.

De 'Warmetruiendag' herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Het idee van de 'Warmetruiendag' is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming lager.

https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/101-tips-energie-besparen

Algemene informatie

vrijdag 5 februari 2021 - 08:00 tot 22:00