Hoogeveen
Natuur
Op
vrijdag16feb201812:00

Symposium: Bestrijdingsmiddelen in het milieu

Vooraankondiging

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied.  Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.

Nederland heeft de mondiale duurzaamheidsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties ondertekend en zich daarmee verplicht om voor 2030 relevante doelen te realiseren. Het gaat daarbij onder meer om de volgende doelen:

  • beschermen en herstellen van water gerelateerde ecosystemen;
  • duurzame consumptie en productie, waarbij de economische groei en de milieudegradatie ontkoppeld worden.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor het symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu, georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Tijdens het symposium informeren wij u over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water. Toxicologen Henk Tennekes en Martin van den Berg delen hun kennis over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur. Het doel? Met elkaar in gesprek over het gezamenlijk werken aan het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. Maar vooral: welke rol kan een ieder, provincie, waterschap, waterleidingbedrijf, boer én burger daarbij spelen? Noteer de datum alvast. U kunt zich al aanmelden via dit aanmeldformulier.

​De officiële uitnodiging met meer informatie over het programma volgt. De Natuur en Milieufederatie Drenthe en Women Engage for a Common Future (WECF) begroeten u graag op 16 februari!

Vooraankondiging symposium

Algemene informatie

vrijdag 16 februari 2018 - 12:00