Hoogeveen
Insecten
Op
donderdag15jun201709:30

Libellenexcursie in de Kiersche Wijde

Kiersche Wijde West, onderdeel van NP Weerribben-Wieden, is een prachtig en waterrijk natuurgebied en eigendom van Natuurmonumenten. Het gebied is 101 hectare groot en heeft alle soorten natuur. Er zijn rietlanden, trilvenen, hooilandjes, moerasbossen, meren, petgaten en een eendenkooi. In het gebied leven veel vogels, zoals rietzanger, kleine karekiet, rietgors, blauwborst, roerdomp en waterral. Ook komen er bijzondere vlinders, libellen en planten voor evenals reeën en otters.
Hero Moorlag zal deze excursie begeleiden.

Vertrek vanuit Hoogeveen 9:00 uur. Verzamelen op de carpoolplaats aan de Zuidwoldigerweg.
Of om 9:30 verzamelen bij parkeerplaats aan de Lozedijk. Zie kaartje.
Start: 9:30.

IVN Hoogeveen kaartje

 

Algemene informatie

donderdag 15 juni 2017 - 09:30
Locatie: 
Carpool Zuidwoldigerweg
Hoogeveen
Nederland
Extra Informatie: 

* Geen kosten
* Vooraf aanmelden

Contactpersoon: 
Google Maps image