Hoogeveen
IVN
Vanaf
dinsdag20feb201818:00

Jaarfeest op de toekomst

Wij nodigen u graag uit voor ons ‘Jaarfeest op de toekomst’. Een moment om elkaar weer te ontmoeten, samen te eten en op een speelse manier te brainstormen over:

  • De toekomst en samen opnieuw de missie en kernactiviteiten van de afdeling vaststellen.
  • Vergroten van de betrokkenheid van leden
  • Toekomstbestendig maken van de afdeling voor goede structuren en afspraken en samen de verantwoordelijkheid te nemen

De agenda voor vanavond:
18.00 uur      Tijdens de inloop kunt u kennis maken met onze werkgroepen
18.30 uur      Welkom door de voorzitter
18.45 uur      Buffet
19.30 uur      Korte ledenvergadering + vervolg buffet
20.00 uur      Energizer, Bart Pijper en Mark Tuit verzorgen dit gedeelte
20.15 uur      Schetsen in subgroepen
20.45 uur      Alle groepjes presenteren kort hun creatie
21.00 uur      Waar ligt de affiniteit
21.15 uur      Samenvatting en slotwoord
21.30 uur      Afsluiting met drankje en napraten

De agenda voor de ledenvergadering, zie bijlages:

  • Mededeling ingekomen stukken (secretaris)
  • Vaststelling notulen 28 februari 2017
  • Jaarverslag
  • Jaarverslag penningmeester, begroting, verslag ledenadministratie
  • Bestuursverkiezing: aftredend Anita Zwiep, benoemen Johan Scheeres en Tamara Krikken

Bijlages:

Jaarverslag Verenigingsjaar IVN Hoogeveen 2017

Jaarverslag Penningsmeester IVN Hoogeveen 2017

Notulen ALV IVN Hoogeveen 2017

Algemene informatie

dinsdag 20 februari 2018 - 18:00 tot 22:00
Locatie: 
Spaarbankhoeve
Hoogeveenseweg 5
7931 TD Fluitenberg
Nederland
Extra Informatie: 

* Aanmelden verplicht ivm de catering!
* Inloop vanaf 18:00 uur.

Contactpersoon: 
Google Maps image