Hoogeveen
IVN
Op
woensdag04mrt202019:30

Algemene Ledenvergadering

Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid om de verslagen in te zien.

Agenda:

 1. Opening en inleiding door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken door de secretaris.
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 04-03-2019.
 4. Jaarverslag van het Verenigingsjaar 2019 door de voorzitter.
 5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 van de penningmeester. Verslag Ledenadministratie 2019.
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie.
 7. Benoeming van een nieuw reservelid voor de Kascontrolecommissie.
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar, voorzitter Frank Snippe.
  Volgend jaar aftredend en niet herkiesbaar, penningmeester Marc van de Werf.
  Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.
 9. Rondvraag en sluiting zakelijke gedeelte.
 10. Pauze.
 11. Lezing door Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe.
 12. Sluiting rond 22.00 uur.

Jaarverslag IVN Hoogeveen 2019

Algemene informatie

woensdag 4 maart 2020 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
IVN Struunhuus
Steenbergerpark
Hoogeveen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image