Hoensbroek
Klimaat
Op
zondag18sep202210:00

Boer en Natuur.

Zondag 18 september om 10.00 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Hoensbroek.

IVN afd - Hoensbroek Boer en Natuur september 2022
In deze excursie gaan we samen met boer Felix de
agrarische natuur rond zijn bijzondere bedrijf boven
en onder de grond bekijken.


Aanmelden voor deze excursie is verplicht, bel of app je
aanmelding door aan Peter Geurts (IVN Hoensbroek)
06-54952469, liefst voor 15september 2022 .
Tot 18 september 2002, Gerard Janssen en Peter
Geurts


Boer en natuur, tegenpolen of twee zijden van dezelfde medaille
We zijn 18 september te gast bij Felix en Janine Huntjens in Schin op Geul. Zij runnen sinds 1998 een gemengd agrarisch bedrijf met voedergewassen, granen en melkvee en doen dit met veel aandacht en oog voor de natuur en het landschap.
Landbouwhistorie - landbouw en natuur groeien uit elkaar
Boeren door de eeuwen heen werkten samen met de natuur en waren afhankelijk van de natuur.
Na de 2e wereld oorlog veranderde de landbouw en het agrarisch landschap snel door machines, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ruilverkaveling. De landbouw en de boer verloren de natuur uit het oog.
Milieu- en gezondheidsschade
De bedrijven werden groter en de productie werd steeds intensiever met steeds hogere opbrengsten maar tegen een hoge milieuprijs, waardoor bodem en water vervuilde, goede grond verloren ging en de bodem minder water opslaat. De grenzen van de natuurlijke veerkracht worden bereikt.
Weer meer aandacht voor de natuur
Steeds meer boeren beseffen dat je de natuur niet oneindig kunt forceren. Boeren willen een meer natuurlijke manier van landbouw, met meer aandacht voor het landschap en ook ruimte voor insecten, hazen, kikkers en padden, vogels, reeën, enz. De natuur wordt weer het gereedschap en de grondstof voor de boer.
Een gezonde bodem zit vol natuur
Een gezonde bodem barst van het leven en is de basis van gezond voeder en voedsel. In een (gezonde) kluit aarde vindt je al gauw een aantal pieren, en als je goed kijkt ook pissebedden, mijten, springstaarten, miljoen- en duizendpoten, kevers en als je pech hebt een mol. Minder zichtbaar zijn de bacteriën en schimmels, waarvan er in een gram grond miljarden zitten, meer dan het aantal mensen dat op nu op aarde rondloopt. Deze bacteriën en schimmels zijn heel belangrijk voor een gezonde bodem.
Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde, natuurlijke landbouw in onze groene ruimte, waar landbouw- en natuurgebieden met elkaar verbonden worden en elkaar versterken en zo twee zijden zijn van dezelfde medaille.

Algemene informatie

zondag 18 september 2022 - 10:00
Locatie: 
Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek
Klinkertstraat 118
6433 PB Hoensbroek
Nederland
Google Maps image