Regio IVN Utrecht– Visie op duurzaamheid

Visie

Onze manier van produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar ook geleid tot uitputting, biodiversiteitverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare Aarde, nu en in de toekomst, zullen we (weer) meer in harmonie met de natuur moeten leren leven. Daarvoor zijn veranderingen in denken én doen nodig. Want mensen staan niet boven de natuur, maar zijn een onderdeel van die natuur.

Missie

IVN verbindt mensen (weer) met de natuur. We maken mensen bewust van de complexe en fascinerende relaties binnen natuurlijke systemen én de effecten van menselijk handelen hierop. Dat doen we zoals u kunt lezen via een scala aan publieksactiviteiten, zoals lezingen, excursies en cursussen. Op een wijze die aansluit bij de (belevings-)wereld van mensen. We delen (bijzondere) waarnemingen en duiden deze in een bredere context waarbij duurzaamheid een belangrijke waarde is.