PR en Communicatie

Public Relations (PR) en Communicatie heeft tot doel een positief imago te bewerkstelligen van de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn bij de externe relaties. Dit gebeurt door het verbeteren, onderhouden en uitbreiden van de contacten binnen en buiten de afdeling.

Leden van PR en Communicatie houden zich bezig met de volgende activiteiten:

  • informeren van de pers over activiteiten en ontwikkelingen van onze afdeling;
  • onderhouden van de website;
  • bemensen van informatiestands bij evenementen;
  • distribueren dan wel verkopen van actueel informatiemateriaal;
  • uitgeven van het afdelingsblad Grote Ratelaar in samenwerking met de KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn.

Contact: PR & Communicatie Moniek Löffler/Irene van Oosterhout

Redactie Grote Ratelaar

De Grote Ratelaar is het afdelingsblad van de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn, genoemd naar de ratelaar, die de vroegere stadsomroeper gebruikte om aandacht te trekken voor de belangrijke mededelingen die hij had te vertellen. De ratelaar als plant kan niet zonder zijn omgeving: hij haalt zijn voedingsstoffen uit de wortels van andere planten.

De Grote Ratelaar verschijnt vier maal per jaar. Behalve naar leden en donateurs wordt het toegestuurd aan adverteerders, gemeenten, bibliotheken en collega-verenigingen. De Grote Ratelaar wil functioneren als een belangrijk communicatiemiddel en bindend element binnen de afdeling en tevens als een PR-instrument naar buiten toe.

Contact: Eindredactie

Website

Op de website staat o.a. informatie over onze organisatie, aankondigingen van onze activiteiten en nieuws.

Contact: Webbeheerder

Facebook

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/IVN.HeuvelrugEnKrommeRijn