Organisatie

Bestuur
Het bestuur van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn is als volgt samengesteld:

Voorzitter Jacqueline van der Bent 0651 220 336
Vice voorzitter Jacques Horsten 0683 551 264
Penningmeester/
Financiële admin.
Peter van Dalen  
Waarnemend secretaris Jacques Horsten,  0683 551 264
Bestuurslid Pim Bredschneyder  

Taken
Een belangrijk onderdeel van de taken van het bestuur is de zorg voor het goed functioneren van de vereniging.
In de vereniging spelen veel enthousiaste leden, de gediplomeerde natuurgidsen, een actieve rol. Zij zetten zich met plezier in als vrijwilliger voor het doel van het IVN: de natuur dichter bij de mensen brengen door voorlichting en educatie.

IVN Heuvelrug en Kromme Rijn functioneert binnen het landelijk verband. Op provinciaal niveau is regelmatig overleg met andere IVN-afdelingen over gezamenlijke belangen en de beïnvloeding van het landelijk beleid.

Het bestuur onderhoudt en verstevigt waar nodig contacten met gemeenten, natuur- en milieuorganisaties in de regio en met natuurbeheerorganisaties. Bij voorkeur wordt met andere groene organisaties samengewerkt en stelling genomen.

ANBI
Voor de ANBI publicatieverplichting, klik hieronder:

anbi_kerngegevens_ivn_hkr_2014.pdf