Heuvelrug en Kromme Rijn
Overig
zondag06sep2020

IVN-kraam op de Tuin- en Natuurmarkt Doorn

Mensen kochten zoekkaarten, namen onze folder met activiteiten mee en waren geïnteresseerd in het project heuvelrugtuinen (www.np-utrechtseheuvelrug.nl/nl/Heuvelrugtuin).
Veel kinderen durfden hun handen in de voelkist te stoppen of deden mee met de speurtocht naar dierensporen. Daarnaast werden verschillende vogelveren en libellenvleugels bewonderd onder de microscoop. Het was een mooie dag om onze afdeling en activiteiten onder de aandacht te brengen van het geïnteresseerde publiek!

Zondag 6 september stond onze afdeling op de Tuin- en Natuurmarkt in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn.