Meelopen bij vogeltelling

Jarenlang al controleer ik nestkasten voor SOVON om te checken hoe het gaat met de vogelstand. Het dient een tweeledig doel: allereerst biedt het de vogels een nestgelegenheid en daarnaast wordt gekeken wat er in de loop van jaren verandert per vogelsoort om eventueel maatregelen voor te stellen voor verbetering.

Op dit moment doe ik dit voor de vogelwacht Uden (de zogenaamde Slingerpad route) en op Valkenheide alwaar in bomen en enkele gebouwen nestkasten zijn gehangen. De soorten kasten zijn: mezenkasten waarin ook soorten als de bonte vliegenvanger en de boomklever broeden, mussenkasten, spreeuwenkasten waar ook de merel gebruik van maakt, uilenkasten en tenslotte enkele vleermuiskasten.

Om de tien dagen worden de nestkasten gecontroleerd en de stand van nestbouw, ei-leg en het uitkomen van de jongen bijgehouden. Hiervoor wordt tegenwoordig de app Avinest gebruikt. Wil je een keer meelopen op mijn ronde over Valkenheide, je bent van harte welkom na aanmelding.

Locatie: Valkenheide. Verzamelen bij de school “De Sprong”, volg de grote aanwijsborden op het terrein.
Aanmelden: verplicht, via Folkert: nijboerkijkindevegte@online.nl

Aantal deelnemers: 15

Waar
Valkenheide
Valkenheide 43
3953 mc Maarsbergen
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Maximaal aantal deelnemers: 15
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina