IVN inschrijfformulier cursus tuinreservaten

Lesavonden (19.30-22.00 uur)
dinsdag 9 en 23 mei
dinsdag 6, 13, 20 en 27 juni

Excursie-ochtenden (9.30-12.30 uur)

zaterdag 13 mei
zaterdag 10 juni

Cursuslocatie 
Torenlaantheater, Torenlaan 38, 3701 VK Zeist

Het cursusgeld ad € 95,00 moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL65INGB0001572287 ten name van IVN HKR o.v.v. Cursus Tuinreservaten. Hierin zijn begrepen: 6 lesavonden (inclusief thee/koffie, 2 excursies, een cursusmap en het handboek Diervriendelijk tuinieren.)

Voorwaarden inschrijving

U bent pas ingeschreven na ontvangst van uw betaling. De cursusleiding bevestigt uw deelname.

Wanneer de cursus bij onvoldoende deelname geen doorgang kan vinden, wordt het cursusgeld teruggestort op uw rekening

Restitutie van cursusgeld vanwege ziekte of verhindering is helaas niet mogelijk.

U kunt zich uiterlijk 18 april 2017 aanmelden via dit webformulier.